rijsoord banner

29 maart 2020 · 
Portret door Beint Mankes (1918-1990)

(laren-binnenkunst.kunstwacht.nl)
De gemeente Laren bezit een portret van Beint Mankes (1918-1990), dat de titel heeft 'Portret van zitend meisje uit Ridderkerk'.
Het werk is uit 1973.

paragraaf
17 maart 2020 · 
miss Wilhelmina D. Hawley exposeerde op de Texas coast fair (1896)

De website over de Rijsoordse/Amerikaanse Wilhelmina Douglas Hawley is helaas al weer een tijdje offline (wdhawley.org).

In november 1896, terwijl Hawley in Parijs studeerde, exposeerde ze een olieverfschilderij in Texas op de 'Coast Fair' (Dickinson Picnic Grounds). Het was de eerste impressionistische tentoonstelling in Texas.:

Art Contributions.
Dickinson. Tex., Nov. 2. — Mrs. Cherry,
head of the art department of the Texas
coast fair, and her assistant, arrived to-day
from Houston, and they have begun un-
packing and arranging their exhibits.
Among the most important productions
which have arrived are three water colors
by Rhoda Holmes-Nichols of New York, a
leading woman in water colors in America:
water colors by Grace Fitz Randolph of
New York; one oil and one pastel by Miss
Anita Ashley, member of the Woman's art
club. New York; one oil painting by Miss
W. D. Hawley of Paris, France
. Several
examples of the impressionist school of
Scituate, Mass. by Dawson Watson and
Thomas B. Meteyard. Mr. Dawson Watson
also sends some mezzotints, pastels and de-
signs. Cases are received from Denver,
Col., containing works by Charles Partridge
Adams, the leading landscape painter of
Colorado scenery; Henry Read, professor of
the art school of Denver, Col.; Elizabeth
Spalding, who is a well known water color
painter. Henrietta Brownwell and Mrs. Ida
M. Stair. Cases have also arrived from the
Newton college, art branch of Tulane New
Orleans.

paragraaf
11 maart 2020 · 
(Ridderkerk/de Donderdag) Schildersdorp Rijsoord (1887-1914) feuilleton deel 2

Schildersdorp Rijsoord (1887-1914) feuilleton

Door Alexandra van Dongen
Het ontstaan van het schildersdorp Rijsoord hebben we te danken aan de Nederlands-Amerikaanse kunstenaar John Henry Vanderpoel (Haarlemmermeer 1857 - Chicago 1911). Zijn ouders Jan van der Poel en Maria van Nes komen oorspronkelijk uit Rijsoord, waar zij de Burghoeve bewoonden, voordat het gezin vanuit Haarlemmermeer, na het overlijden van John’s moeder Maria, naar Chicago emigreert. Op 14-jarige leeftijd, door een ongeluk in een gymnastiekzaal, raakt John Vanderpoel levenslang lichamelijk gehandicapt, maar dat weerhoudt hem er niet van om zich te ontwikkelen als een bekend beeldend kunstenaar en kunstdocent aan de Art Institute of Chicago, waar hij vanaf 1883 ook gaat lesgeven. Een van zijn bekendste leerlingen is de Amerikaanse kunstenares Georgia O’Keeffe, die zich Vanderpoel in haar memoires herinnert als one of the few real teachers I have known. Vanderpoel werd ook bekend door zijn instructieboek The Human Figure (1907), dat voor vele kunstenaars een belangrijk lesboek was voor modeltekenen en schilderen.

In september 1885 vertrekt John Vanderpoel naar Europa omdat zijn academie in Chicago hem een traveling scholarship toekent waarmee hij zich in het buitenland verder kan ontwikkelen. In Parijs studeert hij aan de Académie Julian. Tijdens de zomermaanden van 1886, als de kunstacademies gesloten zijn, reist hij voor het eerst af naar Rijsoord, waar hij nog familie heeft wonen. John komt in contact met zijn nicht Volksje Noorlander-van Nes en raakt in de ban van het schilderachtige dorp aan de Waal. Vanuit dat moment neemt hij vanuit Parijs jaarlijks groepen internationale academiestudenten mee naar Rijsoord, die verblijven in Pension Noorlander van zijn nicht en haar man en het toenmalige Hotel Warendorp, de eeuwenoude herberg aan de Waal, waar tegenwoordig restaurant Ross Lovell is gevestigd. Een met Vanderpoel bevriende kunstenaar uit Chicago, Alexander Shilling (1859-1937) komt in 1888 ook mee naar Rijsoord. Hij maakte een aantal, tot nu toe oudst bekende, schetsboekjes van Rijsoord. Deze bevinden zich in de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam, waar ik als kunsthistoricus en conservator werkzaam ben. The rest is history, zoals ze in Amerika zeggen.

Amerikaanse overgrootmoeder Wilhelmina Douglas Hawley (1860-1958) kwam in juli 1892 vanuit New York naar Parijs om daar aan de Académie Julian te gaan studeren en bezocht op aanraden van John Vanderpoel, met wie ze per schip naar Europa voer, het schildersdorp Rijsoord, omdat de academie in de zomermaanden nog gesloten was. Ze vond Rijsoord een bijzondere plek en bleef er jaren komen vanuit Parijs en vond er ook de liefde, want ze trouwde er in 1900 met Bastiaan de Koning en gingen wonen aan de Rijksstraatweg 66 in Rijsoord, ze kregen een dochter Georgina, mijn oma. Die persoonlijke verbinding met de geschiedenis van het schildersdorp ervaren ook mijn medeonderzoekers Erica van Dooremalen, wiens overgrootmoeder Hendrika Grietje van Nes (1874-1945) in Rijsoord het kindermeisje werd van de kunstenares Elizabeth Curtis-O’Sullivan, met wie ze een jaar op reis ging naar Amerika, en Jan Plaisier, wiens familiegeschiedenis in Rijsoord al vele eeuwen teruggaat. In 1893 kijkt [een bevriend kunstenaar van] John Vanderpoel terug op het ontstaan van het schildersdorp Rijsoord: About the beginning of July [1887] landed us a pretty little village between Dortrecht and Rotterdam. These folks had never seen an artist to that time, but we acted as pioneers, for now the village is a headquarters for a crowd of art students.

(2 april 2020 deel 3)

paragraaf
7 maart 2020 · 
Schilderijtje van een gezicht op Rijsoord door Slabbekoren of Slabbekoorn (ca 1920-1930)

Op catawiki worden door Kunsthandel Bart Verlaat (Beverwijk) drie schilderijtjes (zonder lijst) aangeboden waaronder deze:

Dijkstra - v Vlaardingen - Slabbeloren (Rijsoord) - Landschap 3x
Kavelnummer 35150671

Gezicht op Rijsoord: vanaf de boerderij De Nes (ca. 1920-1930?) met de links de Schalk en rechts de Pruimendijk (Rijksweg 16 was er nog niet)

paragraaf
26 februari 2020 · 
Geveild in Oakland (Calif.) op 13 oktober 2019: schilderij Elizabeth (Bessie) Curtis O'Sullivan (1865-1953)

Elizabeth Curtis O'Sullivan 1865-1953) - Laundry Day (Rijsoord), 1895 (live.clars.com)
Sunday, October 13th Furniture, Fine Art, Jewelry and Timepieces, Asian Art
Live Auction
Started: Oct 13, 2019 @ 9:30 AM PDT
Oakland, CA | 949 Lots

2511 Painting, Elizabeth Curtis O'Sullivan
Estimate: $600 - $900
Starting bid: $300
Passed
Live Auction
Sunday, October 13th Furniture, Fine Art, Jewelry and Timepieces, Asian Art
Description
Elizabeth (Bessie) Curtis O'Sullivan (American, 1865-1953), Laundry Day, oil on canvas board, signed lower right, board: 9"h x 12"w, overall (with frame): 12.5"h x 15.5"w.
Provenance: Estate of Edan Milton Hughes (San Francisco, CA)

paragraaf
28 januari 2020 · 
Noord-Veluws Museum: Blanche, Ima en Chrisje, wereldvrouwen op de Veluwe

Blanche, Ima en Chrisje, wereldvrouwen op de Veluwe
Noord-Veluws Museum, 15 februari t/m 1 juni 2020

Vrijdagavond 14 februari wordt in het Noord-Veluws Museum het boek ‘De juffer, de freule en de vrouwelijke vrouw’ gepresenteerd. Ter gelegenheid van deze boekpresentatie is er in de Rabozaal een expositie van het werk van Blanche Douglas Hamilton, Ima van Eysinga en Chrisje van der Willigen te zien.


Blanche Douglas Hamilton (1852-1927) woonde en werkte zo’n dertig jaar in Elspeet, waar ze bekend werd als ‘de Engelse juffer’. Tot voor kort was er slechts één expositie van haar werk in ons land: kort na haar dood, in 1928 in het Teylers Museum in Haarlem, dat zich ontfermd had over haar artistieke nalatenschap. Het grootste deel daarvan schonk Teylers Museum eind 2017 aan het Noord-Veluws Museum in Nunspeet. Over Hamilton was weinig bekend en de schenking was dan ook een goede aanleiding om een boek te maken. De schrijver, Kees Verbeek, heeft uit een veelheid van bronnen tal van interessante en kleurrijke details opgediept over Hamiltons leven.

Bij zijn onderzoek doken steeds twee andere kunstenaressen op, die ook actief waren in deze hoek van de Veluwe: freule Ima van Eysinga (1872-1958) en Chrisje van der Willigen (1850-1931). De laatste woonde ook lange tijd in het andere kunstenaarsdorp, in Laren. Ook over deze twee heeft Verbeek opmerkelijke gegevens gevonden. Alle drie schilderden niet alleen op de Veluwe, maar reisden veel en deden daar in hun werk verslag van. Het werk van de drie onafhankelijke vrouwen is het zeer waard om getoond te worden.

‘De juffer, de freule en de vrouwelijke vrouw’
‘De juffer, de freule en de vrije vrouwelijke vrouw’, door Kees Verbeek geschreven, is een rijk geïllustreerd boek van formaat geworden, met veel biografische wetenswaardigheden.
Deze fraaie gebonden uitgave is te koop voor € 44,50. Uitgeverij Van Spijk Art Books.

Noord-Veluws Museum: Winckelweg 17A, 8071 DN Nunspeet

paragraaf
23 januari 2020 · 
(Ridderkerk/de Donderdag) Aankondiging van een nieuw feuilleton in De Donderdag

Schildersdorp Rijsoord (1887-1914)
Aankondiging van een nieuw feuilleton in De Donderdag


Door Alexandra van Dongen
Sinds enige jaren is de Werkgroep Schildersdorp Rijsoord, bestaande uit Jan Plaisier, Erica van Dooremalen en ondergetekende, bezig met een uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis van Rijsoord als internationale kunstenaarskolonie. Tussen 1887 en 1914 verbleven tijdens de zomermaanden vele honderden kunstenaars, kunstdocenten en kunststudenten vanuit Parijs in het dorp. Regelmatig proberen we als werkgroep onze bevindingen met het publiek te delen, tijdens lezingen, kleine tentoonstellingen, en de Summerschool Rijsoord, waarvan op 8 juli 2020 de derde editie in Rijsoord zal plaatsvinden, in samenwerking met docenten van het Farel College en de Brede School.

Het verhaal van Rijsoord als schildersdorp is vooral interessant omdat het een buitengewone ontmoetingsplek werd van zeer uiteenlopende mensen: de bewoners van een pittoreske vlasdorp gelegen aan de rivier de Waal en honderden internationale kunstenaars die het dagelijks leven in Rijsoord in al z’n facetten in verf hebben vereeuwigd. Door reisverslagen uit die tijd weten we dat een aantal inwoners van Rijsoord ook Engels leerden spreken.

Vele in Rijsoord gemaakte kunstwerken (schilderijen, tekeningen, prenten en miniaturen) reisden vervolgens de wereld over en vonden hun weg naar tentoonstellingen op de Parijse Salon, in musea en tentoonstellingen in New York en Canada, en zijn ze terug te vinden in oude tentoonstellingscatalogi. De wereld kwam aldus in Rijsoord en Rijsoord werd door het oog van kunstenaars overal ter wereld bekeken. Tegenwoordig kunnen we veel gemakkelijker onderzoeksgegeven traceren met behulp van het internet, waar deze op vele websites van musea en archieven wereldwijd beschikbaar zijn.

Als werkgroep hopen we in de toekomst onze gegevens te publiceren in een mooi boek, maar dat duurt nog even. Om de lezers meer te betrekken bij deze geschiedenis en ons onderzoek zullen we in elke komende uitgave van De Donderdag een feuilleton publiceren met interessante verhalen over het schildersdorp.

paragraaf
19 januari 2020 · 
website Frances Hodgkins (1869–1947)

Website met scans van werken en brieven van de Nieuw Zeelandse kunstenares Frances Hodgkins online:

New Zealand’s leading expatriate artist, Frances Hodgkins (1869–1947) has a reputation forged through her practice in Britain and Western Europe.
The Complete Frances Hodgkins is an online catalogue of the artist’s known paintings, watercolours and drawings ranging from 1886 to 1946.

You can search across artworks, and related exhibitions, people and locations.
The site also includes digitised and transcribed letters written by Hodgkins, her family and friends, as well as a wide range of related photographs and documents.
The catalogue will continue to be updated as new material becomes available.

paragraaf
9 januari 2020 · 
Bijbelse illustratie van W.A. Reaser in boekje 'Prophetic Ligts' (1894)

W.A. Reaser - The falling of the stars(Prophetic Ligts, 1894))
In het boekje 'Prophetic Ligts' (The bible students' library, January 1894; Pacific Press pub. Co, Oakland, Cal.) staat:

"... The chapters entitled "Testimony of the Centuries" and "The Fall off Babylon" were furnished by Elder A.T. Jones.
It should be stated also the the illustrations in this book are all new, and with the exception of the one of the falling stars, were designed especially for this book,
being the work of W.A. Reaser, the artist of the Publishing Company. They are prophetic studies in themselves, was well as fina speciments of art.
E.J.W.".

paragraaf
9 januari 2020 · 
Kunstkalender van Rijsoord / Art calendar of Rijsoord

Kunstkalender van Rijsoord

Het wijkideeteam Rijsoord heeft voor de dertiende maal een jaarkalender uitgegeven. De uitgave van 2020 heeft de titel: Rijsoord een 'schilderachtig' dorp, gekregen.'


Het is een mooie kunstkalender geworden met werken die meer dan honderd jaar gelegen door kunstenaars in Rijsoord zijn gemaakt. Vanaf 1888 tot 1914 hebben gedurende de zomermaanden enkele honderden kunstenaars uit Amerika, Canada, Nieuw Zeeland en diverse landen uit Europa Rijsoord bezocht.
In Nederland waren indie tijd meerdere internationale kunstenaarskolonies en Rijsoord was daar één van. De kunstenaars vonden Rijsoord mooi en schilderachtig. Talloze inwoners zijn geportretteerd. De klederdracht, het huiselijk leven, de Waal en omgeving waren gewilde onderwerpen. Er moeten duizenden afbeeldingen zijn gemaakt.
Elke woning in Rijsoord heeft reeds een kalender in de brievenbus gekregen. Het Wijkideeteam heeft extra exemplaren laten drukken voor belangstellenden van buiten Rijsoord.
Oud-Rijsoordenaren en andere geïnteresseerden kunnen (zolang de voorraad strekt) een gratis kalender afhalen (na 16.00 uur) bij Gert van 't Zelfde, Mauritshoek 53, tel. 0180-424326.

paragraaf
9 januari 2020 · 
Dordrechts Museum: verwachte tentoonstellingen / coming exhibitions

Verwachte tentoonstellingen

[9 februari 2020 t/m 31 mei 2020] Willem Bastiaan Tholen: Een gelukkige natuur
[5 april 2020 t/m 23 augustus 2020] Leven van Leer: archeologische leervondsten uit eigen collectie
[16 mei 2020 t/m 27 september 2020] Pioniers van het modernisme: Collectie Columbus Museum of Art
[21 juni 2020 t/m 23 augustus 2020] Ode aan Dordrecht
[27 september 2020 t/m 14 maart 2021] In het licht van Cuyp: Aelbert Cuyp & Gainsborough - Constable - Turner
[8 november 2020 t/m 21 maart 2021] Bomen
[1 mei 2021 t/m 8 augustus 2021] Oude Chinese schilderkunst
[26 september 2021 t/m 27 februari 2022] Door het oog van Jan Veth
[10 april 2022 t/m 28 augustus 2022] Trompe l’oeil