rijsoord banner

29 december 2022 · 
1929 - From over the sea (brief van Wm.A. Timmers)

FROM OVER THE SEA

The Herald is in receipt of a letter from Netherlands, Rysoord, from our old friend Wm.A. TIMMERS and
family of Grand Rapids, Mich., who are visiting in the old country.
They are well-known in Roseland as they formerly spent their winters here.
Miss Timmers says: Here we are in the land of the windmills, dikes and wooden sheos.
We had a beautiful summer in this nice country, but will be glad to get back to our loved United States again.
I enclose you five guldens in the Netherlands money, equal to two dollars in our money for Herald subscription next year.
Remember us to old friend, Goodbye
Mr. and M.A. Timmers
Mis Nelly M. Timmers

paragraaf
17 november 2022 · 
Zuiderzeemuseum - Opening tentoonstelling Kunstenaarsdorpen 10 december 2022 t/m 10 april 2023

Op donderdag 8 december 2022 vindt de feestelijke opening van de tentoonstelling Kunstenaarsdorpen in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen plaats.
Nog niet eerder zijn zoveel werken uit meer dan 40 Europese kunstenaarsdorpen samengebracht. Grote blikvanger is de imposante salonopstelling, à la Parijse Salon, met kunstwerken van gerenommeerde kunstenaars, zoals Max Liebermann, Jan Toorop, Paul Signac en Gustave Courbet.

Over Kunstenaarsdorpen
In navolging van het Franse Barbizon, ontwikkelden in de negentiende eeuw meer dan honderd Europese dorpen zich tot kunstenaarsdorp. Volendam, Urk, Katwijk en Domburg zijn hiervan enkele voorbeelden in Nederland. Deze vier dorpen vormen het uitgangspunt voor de bijzondere tentoonstelling Kunstenaarsdorpen. Je maakt niet alleen kennis met de kunst die werd gemaakt in de dorpen, maar er wordt óók aandacht besteed aan de ontmoetingen tussen kunstenaars, lokale bevolking en omgeving.

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij.

Adres: Wierdijk 12-22, 1601 LA Enkhuizen
Parkeren: Compagnieshaven 7, 1601 ZA Enkhuizen.

paragraaf
24 oktober 2022 · 
Voorkant American Fine Art Magazine (nr. 65, sept/okt 2022)

Op de voorkant van de 'American Fine Art Magazine' staat het schilderij 'Mother and child with lilies', gemaakt door George Hitchcock:


paragraaf
22 oktober 2022 · 
Achttiende eeuwse tekening 'Een Watergezicht by Rysoort' van Gerard van Rossum

In november 1800 werd in Amsterdam op de Kloverniers Burgwal (Huis van Trip) de verzameling tekeningen van Jan Gildemeester Jansz
(agent en consul generaal van Portugal) verkocht.
Hieronder bevond zich:

(konst-boek EE)
2. Een gezicht te Rysoort, met sapverwen [aquarelverf]; door A. Schouman.

[https://archive.org/details/frick-31072002713636/page/n237/mode/2up?q=rysoort]

In september 1811 werd in Rotterdam de verzamelde tekeningen van Hendrik Verdonk (koopman te Rotterdam) verkocht.
Hieronder bevonden zich werken van de Rotterdamse tekenaar Gerard van Rossum (1698/1699-1772):

17. Een Hollandsche Landschap, goed gestoffeerd, door G: van Rossum.
18. Een dito, niet minder, door denzelven.
19. Een Watergezicht by Rysoort, in het Overmaasche, door denzelven.


Zou de tekening 'Een Watergezicht by Rysoort' nog ergens te vinden zijn?


paragraaf
23 augustus 2022 · 
Foto 4 Aug. 1897: vrouw in Zuidhollandse klederdracht (door fotograaf William Brewster)


Country woman, Dordrecht, Holland, August 4, 1897
Creator / Contributor: Brewster, William, 1851-1919 [photographer] Date: 1897 August 4

paragraaf
1 augustus 2022 · 
[nos.nl] Blik op Van Goghs kopjes en vazen: 'Je ziet zijn ogen gaan'

(Lambert Teuwissen, redacteur Online)

Blik op Van Goghs kopjes en vazen: 'Je ziet zijn ogen gaan'.

Kopjes uit De Aardappeleters. De vaas van Zonnebloemen. Het gele bed uit zijn Slaapkamer. Jarenlang onderzocht kunsthistoricus Alexandra van Dongen van Museum Boijmans Van Beuningen voorwerpen die Vincent van Gogh afbeeldde. In een dit weekend geopende tentoonstelling in het Vincent Van GoghHuis in Zundert toont ze wat de objectkeuzes zeggen over het leven en de kunst van de schilder.

"Je gaat op een andere manier naar zijn werk kijken", legt ze uit. "Het wordt er heel tastbaar van. Ik had op een gegeven moment het gevoel dat ik over zijn schouder zat mee te kijken."

"Hij is altijd geïnteresseerd in vormen, materialen, kleuren. Dus je ziet hem kijken of iets een interessante vorm heeft en dan pakt hij dat."
...

paragraaf
31 juli 2022 · 
[Algemeen Dagblad Weekendmagazine Mezza 30/31 juli 2022] Dit is geen vaas. Verrassingen in het werk van Vincent van Gogh

(door Sara Luijters)

(pag. 30) Speurtocht. Antiekmarkten afstruinen op zoek naar de vaasjes van Van Gogh.

Als een detective zoekt conservator Alexandra van Dongen naar de herkomst van voorwerpen in het werk van VINCENT VAN GOGH.
Over de vaas die geen vaas bleek en nog meer fraaie verrassingen.- boek "Dichter bij Vincent. Alledaagse voorwerpen in het werk van Vincent van Gogh", Sterck & De Vreese, E 29.83. De gelijknamige tentoonstelling is tot en met 30 oktober te zien in het Vincent Van GoghHuis in Zundert.

paragraaf
27 juli 2022 · 
Radiointerview - Alexandra van Dongen over 'Dichter bij Vincent alledaagse voorwerpen in het werk van Vincent van Gogh'

Vincent van Gogh beeldde zijn leven lang alledaagse objecten af in zijn tekeningen en schilderijen. Denk hierbij aan melkkannen, klompschoenen, stoelen en natuurlijk bloemenvazen. Kunsthistoricus Alexandra van Dongen deed onderzoek naar de voorwerpen die Van Gogh afbeeldde. Het boek ‘Dichter bij Vincent’ dat ze daarover schreef, komt eind deze maand uit.

paragraaf
26 juli 2022 · 
Bezoekerscentrum de IJsvogel - agenda

17 juni -7 juli ophekken van de molenwieken
eind juni of begin juli zullen de nieuwe wieken van de Rijsoordse molen op het terrein van het Bezoekerscentrum in elkaar gezet worden. dat heet ophekken.

6 juli inloopmiddag
Elke 1e en 3e woensdagmiddag van de maand inloop met activiteiten.

8 juli - 24 juli Libellen tentoonstelling
Stichting Natuurbeheer Waalbos organiseert in Bezoekerscentrum de IJsvogel met een libellen tentoonstelling

5 augustus - 4 september Schilderijen van Ridderkerk
Expositie van Theo van der Linden.

September jubileum Rijsoordse molen
In september 2022 viert de Rijsoordse molen "de Kersenboom" haar 200 jarig bestaan

14 september workshop Lippenbalsem door SNW
Stichting Natuurbeheer organiseert op woensdag 14 september de workshop lippenbalsem maken.
Kosten € 15,-. begint om 20:00 uur tot 22:00 uur.

24 september workshop natuurtekenen met Gertjan Velthuizen
9:30 uur tot 12:30 aanmelden via Info@bezoekerscentrumwaalbos.nl
kosten €10,- inclusief tekenpen en tekenboekje.

7 oktober - 23 oktober Zaden en Vruchten
Stichting Natuurbeheer Waalbos organiseert in Bezoekerscentrum de IJsvogel een tentoonstelling over zaden en vruchten

November expositie stenen
Ingrid Zelessen exposeert haar verzameling stenen in Bezoekerscentrum de IJsvogel

December IJsclub Rijsoord en omstreken
In de wintermaand december zal IJsclub Rijsoord en Omstreken ons in winterse sferen brengen.

paragraaf
7 juli 2022 · 
Drie foto's van Rijsoord (1927)
RIJSOORD. De Dordtsche Straatweg. Geheel links stroom de Waal; rechts ligt de tramlijn naar Rotterdam.


RIJSOORD - Een mooi gezicht op den weg naar Heerjansdam.

RIJSOORD - Een foto van de Rijsoordschestraat.

... etc

paragraaf
4 juli 2022 · 
[Huys ten Donck] Donckse Fair – zaterdag 27 augustus 2022

TICKETVERKOOP IS GESTART! WAT KUNT U VERWACHTEN IN 2022?
De viering van ons 276ste jubileumjaar met het uitgebreide thema Art, Food, Craft & Kitsch, ofwel KUNST, FOOD, AMBACHT & KITSCH !
Dankzij de samenwerking met de Gemeente Ridderkerk hebben we voor ons thema en jubileumjaar een bijzonder onderdeel aan het programma kunnen toevoegen: de komst van Frits Sissing en 3 van zijn kunstexperts bekend van “Tussen Kunst & Kitsch(voor aanmeldingsprocedure kunstvoorwerpen klik hier!), die speciaal voor u naar de Buitenplaats komen! Prachtig passend in de sfeer van de historische Buitenplaats kunt u op deze dag uw bijzondere kunstvoorwerpen, vondsten of erfstukken laten beoordelen! Op 3 momenten door de dag verspreid zullen dan de uitblinkers door Frits Sissing op het centrale podium worden gepresenteerd met uw verhaal erbij! Verder staat er uiteraard ook weer een geweldige dag op het programma voor jong tot oud:
... etc

paragraaf
4 juli 2022 · 
1896 - jubleum B.J. Aalbers (Rijsoord), 50 jaar veearts

50-JARIG JUBILEUM VAN B. J. AALBERS.

't Was 18 Juli; na gedurende twee dagen volop den zoo zeer
gewenschten regen te hebben gehad, scheen moeder natuur zich
te ontfermen over eenige veeartsen, wier doel een bezoek aan
Rijsoord
gold. Nu, zal men zeggen, dat eenige veeartsen op
een of andere plaats samenkomen, is niet zoo wonderlijk, doch,
voor zoover ons bekend is, genoot Rijsoord nimmer de eer een
zestal te gelijk binnen zijn grenzen te hebben. Doch daarvoor
was wel een reden. Het was in de afdeeling Zuid-Holland van
de Maatschappij ter Bevordering der Veeartsenijkunde niet onbekend,
dat haar penningmeester op dien datum het gouden ambtjubileum
vierde. Vandaar dat in haar Januari-vergadering, natuurlijk
bij afwezigheid van den betrokkene, werd besloten een
commissie te benoemen, om datgene te doen wat zij mocht
noodig achten, ten einde dien dag niet onopgemerkt voorbij te
laten gaan. Die commissie bestond uit de heeren TH.G. VAN
RIJSSEL, voorzitter, E.A. Kok, lid en H.L. ELLERMAN Lz.,
secretaris-penningmeester, Tevens werd besloten om, in den
geest van den aanstaanden jubilaris handelende, alleen tot de
leden der afdeeling, wier penningmeesterschap door hem reeds
zooveel jaren met ijver en nauwgezetheid is waargenomen, een
circulaire te richten, om dien dag voor den opgewekten, nog
steeds volijverigen en met jeugdig vuur bezielden grijsaard, on
vergetelijk te maken. Wij mogen ons niet ontveinzen dat aan
de roepstem dier commissie alleszins gehoor is gegeven en zij
daardoor in staat werd gesteld te doen, wat zij zich voorstelde.

Van daar dat de jubilaris werd uitgenoodigd aan de commissie
mededeeling te doen op welken datum het hem conveniëerde
om haar te ontvangen, daar wij het geluk hadden van hem te
vernemen dat hij den 19den naar Hoogeveen zou reizen, om aldaar
eveneens het gouden jubileum van onzen collega L. HUBENET
mede te vieren. Wij hadden het voorrecht van ZEd.
bericht te ontvangen, dat hem dit het best schikte op 18 Juli.
Op dien datum kwam de commissie met nog 3 andere leden
van de afdeeling, de heeren ALTEVOGT, HENDRIKSE en ROTSCHEID,
aan den Rijsoordschen brug samen
en gingen zij tegen 2 1/2 uur
naar de woning van den jubilaris, gevolgd door ... een lakei,
neen mijne heeren, geheel in overeenstemming met den geest
van den jubilaris, gevolgd door een eenvoudig man, op het hoofd
een zeer gemakkelijken eikenhouten stoel dragende. Op weg zijnde,
schitterden reeds de zilvergrijze haren in onze oogen, het steeds
jeugdig vuur uit des jubilaris oogen weerkaatste in de onze,
want het was hem zeker wel wat laat, dat wij kwamen. Hij die
zoo gaarne in gezelschap van zijn collega's is, die, hoewel hij in
de laatste 40 jaar niets aan de praktijk heeft gedaan, toch nog
steeds de vergaderingen trouw bezoekt, het duurde hem te lang
dat collega's hern de hand zouden kunnen drukken, overtuigd
dat die collega's geheel met hem medeleven. Zonder bril of
lorgnet wachtte hij met ineengeslagen handen onze komst af, als
of hij zeggen wilde: „wat maakt ge voor mij een drukte”! Welnu,
dit zij hem vergeven; hij die steeds beseft heeft, dat de mensch moet
geven wat hij heeft en daarvoor geen dank behoeft, van hem is dit te
wachten en wij vereenigen ons gaarne met dat idee.
De voorzitter der commissie wenschte hem te zijnen huize hartelijk
geluk met het voorrecht hem geschonken, bedankte hem
in welgekozen woorden voor al wat hij steeds in het belang der
veeartsenijkunde in het algemeen en voor de afdeling Zuid-Holland
in het bijzonder had gedaan, beval de afdeeling in zijn
welwillendheid aan en bood namens haar den bedoelden stoel
aan, in de hoop dat hij nog jaren lang daarvan een goed en
nuttig gebruik zal mogen maken.
Blijkbaar zeer bewogen, doch met een vaste stem, bedankte
onze goede AALBERS voor de gebrachte hulde en het cadeau
waarmede hij was verrast, en beloofde nog gaarne een groot aantal
jaren in het belang van de afdeeling werkzaam te willen zijn.
Wij vernamen uit zijn mond dat hij gedurende 5 jaar te Oud-Beierland
gevestigd is geweest en daarna naar Dubbeldam vertrok.
Zijn gezondheidstoestand en de afkeer dat het publiek liever
door empiristen bedrogen werd dan door een gediplomeerd veearts
werd bijgestaan, kwelden hem verschrikkelijk. Dit was dan
ook de reden dat hij zich uit de praktijk terugtrok en rijstpelmolenaar
werd, een zaak waarvan hij toen, op 28-jarigen leeftijd,
niets wist. Niettemin heeft hij gewerkt en volgehouden tot voor
enkele jaren, toen hij bij zijn zoon ging wonen en gevolg gaf aan
zijn liefde voor het tuiniersvak. Ja, zijn liefde in dit vak gaat
zoover, dat hij ons in een kast met heerlijk aanrijpende druiven
aantoonde, hoe hij gedurende jaren gesukkeld heeft met een ziekte
in die plant en nu door verschillende proefnemingen er in geslaagd
is deze ziekte zoodanig te bestrijden, dat daarvan geen
sporen meer in de kast aanwezig zijn. Hulde, driewerf hulde
aan dien man; driewerf 1°. omdat hij niet kon medegaan met
het mundus vult decipi, decipiatur ergo, 2°. omdat hij als rijstpelmolenaar
steeds zijn zaken met succes heeft gedreven en 3o.
omdat hij zelfs op phytopathologisch gebied succes heeft behaald.
Doch ook driewerf hulde zij hem gebracht, dat hij, niettegenstaande
zijn bezigheden zoo zeer afwijken van de veterinaire,
steeds de vaan der veeartsenijkunde hoog heeft gehouden, zich
nimmer' vervreemd heeft van zijn collega's en zelfs nu op ruim
70-jarigen leeftijd nog de belangen der veeartsen behartigt.
Dat hem nog vele jaren gegeven mogen worden om met denzelfden
ijver werkzaam te zijn, en dat een goede gezondheid zijn
deel moge blijven.
E.

paragraaf
22 juni 2022 · 
1898 - Een 'Dordts' melkmeisje getekend door George Wharton Edwards.

In het maartnummer van 1898 van het tijdschrift "St. Nicholas: a monthly magazine
for boys and girls" staat op de voorkant
'A milk-maid of Dordrecht, Holland' by George Wharton Edwards.
Het melkmeisje komt niet uit Dordrecht (provincie Zuid-Holland), maar uit de provincie Zeeland.
In de rand van de afbeelding staat dit ook vermeld.

paragraaf
10 juni 2022 · 
[youtube] Rijsoord met de geur van vlas - luchtopnamen

Rijsoord met luchtopnamen van de Rijsoordse molen Kersenboom en vlasbouw eigen opnamen met rolfilm door Bert Mellaart.

paragraaf
4 juni 2022 · 
Historische Bed & Breakfast in Rijsoord

Margriet Schuil mag haar bed & breakfast wel tijdens de coronacrisis hebben geopend, daar is niks van te merken. De zogeheten Wilhelmina’s Cottage is een groot succes. Behalve dat het een leuke bijverdienste naast haar gewone baan is, zet het Rijsoord ook op de kaart.
Door Jamie van Velzen

Nee, de B&B is niet vernoemd naar onze koningin van vroeger. ,,Dat was wel een dingetje hoor toen ik het ging inschrijven bij de kvk, het is een eigennaam natuurlijk”, lacht Schuil. Nee, Wilhelmina Douglas Hawley was de naam van een vroegere bewoonster van het huis aan de Rijksstraatweg. Dit was niet zomaar een willekeurige vrouw, maar een kunstenares uit Amerika. Vijftig jaar lang woonde ze in het huis, samen met haar Nederlandse man. Rijsoord stond toen ook bekend als een kunstenaarsdorp.

De familie Schuil woont nu zes jaar in het gemeentelijk monument. Het witte huis heeft een mooie poort, met daarna bogen met roze rozen, een enorme tuin en een zwembad. ,,Vroeger als ik hier met de bus langs kwam zei ik altijd: ‘ik wil hier later wonen’. Nou, dat is dus wel gelukt.” Nadat twee van de drie kinderen uit huis gingen, werd het tijd voor iets anders. Na eerst een andere poging, werd het uiteindelijk toch dit huis.

,,Het is ouder, het is geen modern nieuwbouwhuis. Je moet ervan houden, maar ik vind het dus prachtig.” De extra ruimte aan de linkerkant, werd door haar dochter eerst gebruikt als fotostudio. Nadat zij een andere tak binnen de fotografie ging beoefenen, kwam hij leeg te staan. ,,Ik had altijd al een idee om er een B&B van te maken en toen kon dat dus ineens.”

Schilderijen
Er kwam een nieuwe vloer en de badkamer werd wat opgeknapt. Wat oudere schilderijen uit die tijd, waaronder een aantal van Wilhelmina zelf, werden gebruikt als inspiratiebron voor het interieur. Het gaat vooral om de wat oude groene, rode en oranje tinten uit de werken.

Met toestemming van de achterkleinkinderen van Wilhelmina kreeg het ook haar naam. ,,Ze waren ontroerd dat we dit wilden doen, dat was mooi om te zien. De meeste Hawley’s wonen in Amerika en die willen ook allemaal op bezoek komen.”

Binnen- en buitenland
Geregeld komen er mensen uit binnen – én buitenland op hun terrein. ,,Laatst hadden we mensen uit Letland, dat geloof je toch niet?” Ook Tsjechen, Oostenrijkers en Belgen zijn graag geziene gasten. Haar dochter en man Hans helpen soms mee, die laatste doet vooral de tuin, maar Margriet runt de cottage.

Spannend
Dat ze zo goed als altijd vol zou zitten, had ze vooraf niet kunnen bedenken. ,,Ik vond het in het begin zo spannend. Ik werk zelf in de zorg, ik had dit nog nooit gedaan. Tegelijkertijd is het mooi om de historie van Rijsoord bekender te maken, je zet dit dorp ermee op de kaart.”

paragraaf
25 mei 2022 · 
Geveild in 2005 - Willem Maris "A woman in regional costume" (vrouw in Zuidhollandse klederdacht met papegaai)

Willem Matthijs Maris (1872 - 1929)
Lot 74: WILLEM MATTHIJS MARIS DUTCH 1872-1929 A WOMAN IN REGIONAL COSTUME (159 x 96 cm.)
Sotheby's
March 22, 2005
Amsterdam, Netherlands

paragraaf
13 mei 2022 · 
Delftsblauwe tegeltjes logement het Witte Paard (Riedijk, Dordrecht) op haard in Amerikaanse kunstclubHet gebouw van de Amerikaanse kunstclub Providence Art Club heet 'Fleur de Lys Studios'.
Het opvallende gebouw is in 1885 gebouwd door Sydney Richmond Burleigh.
De haard is gedecoreerd met tegels van een café uit Dordrecht. In een youtube-filmpje wordt het café genoemd: Het Witte Paard.
Bij de verbouwing van Het Witte Paard heeft de eigenaar de blauwe tegeltjes verwijderd. De tegels zijn door Sydney Richmond Burleigh in 1880 meegenomen naar Providence.
Op de houten wandbetimemring van de haard (1) staat links 'het Witte Paard' en rechts staat 'Dordt'.
En er staat de volgende de tekst:
"these tiles came out of
the auncient hostel of the
Witte Paard in the citye of Dort in
that Nederland of ever
blessed memory
".

Het zijn tegeltjes uit het logement 'Het Witte Paard' aan de Riedijk C 321. De eigenaresse van het logement tussen 1870 en 1884 was Cornelia Catharina Dooren wed. van Pieter van Roosendaal.
In het Witte Paard hebben ook de kunstschilders Carl Emmerik Skånberg en Gustav Schönleber gelogeerd. (2)

Noten.
1. "... The brick fireplace is decorated with old tiles from an inn in Dordrecht, Holland, set within red plaster "modeled to represent-some basket-woven reed dykes in Dordrecht." ((2) Sarah D. Burleigh, "The Burleigh Studio Building," reprinted in George L. Miner, Angell’s Lane Providence, 1948, p. 157.)
https://providenceartclub.org/events/the-fleur-de-lys-studios-our-arts-crafts-national-treasure/
2. https://rkd.nl/nl/explore/images/63102.

paragraaf
13 mei 2022 · 
[boekje uit 2020] 'Een schetsboek bij de hand' van Gertjan Velthuizen, De Waalbos Tekenaar


2020: "4 januari was de presentatie van mijn boek in Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht tijdens de maandelijkse bijeenkomst van het kunstcafé.
Eerste exemplaren mocht ik uitreiken aan mijn moeder en aan de burgemeester van HI Ambacht."


"De boekjes kosten €16,95 als je het bij mij ophaalt, opsturen kost € 21,45.
Info : gertjanv@upcmail.nl"

paragraaf
7 mei 2022 · 
Vlasroterijen in de Waalboezem 1913-1938

Op de website www.dordtenazoeker.nl staat vanaf nu een overzicht van het aantal bakken van de roterijen in de Waalboezem in de periode 1913-1938.
Met o.a.: R. v.d. Berg; Joh. van Gemeren; W. van Gemeren; A. v/d Giessen; mej. J. v.d. Giessen; P. v/d Giessen; A. Molendijk; (firma) Corn. v. Nes (Oudestee, Kranenburg, Schans, Volharding, Lagehoeve, Singerwald/Singerwoud); Jacob/Jan van Nes; De Noord; G. v. Nuchteren/Nugteren; W. Ooms; A. Plaisier; A. Reedijk; D. Stehouwer; J. Stehouwer;

paragraaf
5 mei 2022 · 
Foto's gemeentearchief Ridderkerk - kunstwerken Annie van Wingerden-Moonen en J.C. de MikBeeldende Kunst
04037 Gezicht op een polderlandschap te Rijsoord, geschilderd door Annie van Wingerden Moonen, 1984.

04040 Winterlandschap; schilderij met een gezicht op de Waalweg met een deel van het restaurant "Het Wapen van Rijsoord", geschilderddoor Annie van Wingerden Moonen, 1983.En verdere werken online van o.a. Annie van Wingerden-Moonen (Fazant 30) en J.C. de Mik:
* 01190 Pentekening van de Molensteeg anno 1946, door onbekende kunstenaar. Uitgegeven door drukkerij G.M. van Gent en T. den Hoed, ter gelegeheid van het 500 jarig bestaan van Ridderkerk.
* 03627 Schilderij van M.A. van der LINDEN met het gezicht op de Kerksingel. Tentoongesteld in het nieuwe gemeentehuis ter gelegenheid van de opening door H.K.H. Prinses Beatrix op 11-3-1980.
* 03628 Schilderij van de Kerksteeg met de Nederlands Hervormde Singel kerk van M.A. van der Linden, 1978. Tentoongesteld in en ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis, 1980.
* 03629 Schilderij van de Nederlands Hervormde Kerk en de woning Kerksingel 12, vanaf de Schepenstraat door J. PUT, 1976. Ten toongesteld in het nieuwe gemeentehuis tijdens de opening 1980.
* 03630 Schilderij met het gezicht op Rijsoord van J. PUT, 1978. Tentoongesteld in het nieuwe gemeentehuis ter gelegenheid van de opening door H.K.H. Prinses Beatrix op dinsdag 11 maart 1980.
* 03802 Afdruk van een pentekening, houdende een gezicht op het politiebureau, staande aan de Koninginneweg, door M. BOERTJE.
* 04030 Gezicht op het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein, geschilderd door Annie van WINGERDEN MOONEN.
* 04031 Gezicht op de Nederlands Hervormde kerk te Ridderkerk, geschilderd door Annie van WINGERDEN MOONEN.
* 04032 Gezicht op het Kerkpad en de Nederlands Hervormde Kerk, geschilderd door Annie van WINGERDEN MOONEN.
* 04033 Gezicht op de Kerksingel en de toren van de Nederlands Hervormde kerk, geschilderd door Annie van WINGERDEN MOONEN.
* 04034 Gezicht op de Kerksingel, geschilderd door Annie van WINGERDEN MOONEN.
* 04035 Gezicht op de Kerksingel, geschilderd door Annie van WINGERDEN MOONEN.
* 04036 Gezicht op de Kerksingel met op de achtergrond de gerestaureerde woning van architect A. Stout, geschilderd door Annie van WINGERDEN MOONEN, 1984.
* 04037 Gezicht op een polderlandschap te Rijsoord, geschilderd door Annie van WINGERDEN MOONEN.
* 04038 Gezicht op de boerderij "De Nes" gelegen aan het einde van de zogenaamde Neslaan (eigen weg), vanaf de Pruimendijk te Rijsoord. Geschilderd door Annie van WINGERDEN MOONEN.
* 04039 Gezicht op de Neslaan(eigen weg) geschilderd door Annie van WINGERDEN MOONEN, 1983.
* 04040 Winterlandschap; schilderij met een gezicht op de Waalweg met een deel van het restaurant "Het Wapen van Rijsoord", geschilderd door Annie van WINGERDEN MOONEN, 1983.
* 04050 Winterlandschap; schilderij met een gezicht op de Waalweg met een deel van het restaurant "Het Wapen van Rijsoord", geschilderd door Annie van WINGERDEN MOONEN, 1983.
* 04051 Gezicht op de boerderij "De Nes" gelegen aan het einde van de zogenaamde Neslaan (eigen weg), vanaf de Pruimendijk te Rijsoord. Geschilderd door Annie van WINGERDEN MOONEN.
* 04052 Gezicht op de Neslaan(eigen weg) geschilderd door Annie van WINGERDEN MOONEN, 1983.
* 04110 Tekening van Het Huys ten Donck, door J.C. DE MIK.
* 04111 Schilderij van een bospad in het Doncksebos, door J.C. DE MIK.
* 04112 Bospad in het Doncksebos, geschilderd door J.C. DE MIK, 1980
* 04113 Gezicht op het Doncksebos, geschilderd door J.C. DE MIK.
* 04114 Gezicht op knotwilgen langs een sloot in De Gorzen, geschilderd door J.C. DE MIK.
* 04115 Gezicht op het "Meer der Stilte" in de Gorzen, geschilderd door J.C. DE MIK, 1980.
* 04116 Gezicht op de ingang van de oude haven (Het Nieuwe Veer), geschilderd door J.C. DE MIK.
* 04117 Gezicht op de uitmonding van het Havenkanaal van de oude haven van Ridderkerk, geschilderd door J.C. DE MIK.
* 04118 Schilderij van de boerderij van De Bruin aan de Molensteeg, in een winterlandschap, geschilderd door J.C. DE MIK.
* 04119 Gezicht op de boomgaard achter de boerderij van De Bruin aan de Molensteeg, geschilderd door J.C DE MIK.
* 04120 Gezicht op het restaurant "Het Wapen van Rijsoord" en de toren van de Nederlands Hervormde Kerk vanaf de Waalweg geschilderd door J.C. DE MIK.

paragraaf
3 mei 2022 · 
Rijsoordse vlascultuur herleeft in Bezoekerscentrum de IJsvogel

(informatiebord van de Internationale Kunstenaarskolonie 1887-1914 met afbeeldingen met vlas als thema)

Rijsoord was ruim een eeuw lang 1860 tot 1970 lang een vlasdorp. Er werd niet alleen vlas verbouwd maar met name veel vlas verwerkt. Prominente vlasfabrieken van de familie van Nes en de familie Plaisier waren grote werkgevers in die tijd. Rijsoord is dus in zekere zijn gevormd door de vlascultuur. “Wij willen dat beeld nog graag een keer terug halen en mochten een expositie uit de oudheidskamer van 30 jaar geleden daarvoor gebruiken.”

Met hulp van Koos van Nes, Jan Plaisier en Gert van ‘t Zelfde is er een leuke en leerzame expositie ingericht. Veel oude foto’s, leuke filmpjes maar ook de echte materialen van vlas tot linnen. Er is bewust ook veel foto’s met de werknemers en werkgevers uit die tijd in de expositie opgenomen voor het feest der herkenning voor de oudere Rijsoordenaren.

Voor de jeugd laten men ook zien dat vlas nu weer helemaal hip is. Alles van de plant wordt gebruikt, linnen voor kleding en tassen, lijnolie om mee te verven en de lokken in isolatiemateriaal en bouwmaterialen. Vlas is dus een uitstekende manier om CO2 uit de lucht te halen en te binden.

Op de 100ste dag van het jaar moet het vlas gezaaid worden en op de 200ste dag wordt het geoogst. Dat betekent dat er half april in de tuin van het bezoekerscentrum ook vlas gezaaid zal gaan worden.

Op maandag 2 mei om 15:00 uur zal Koos van Nes in Bezoekerscentrum de IJsvogel een presentatie geven over vlas. Hoe het toen verwerkt werd en hoe het nu een van de meest duurzame grondstoffen is.

Agenda Bezoekerscentrum de IJsvogel.
9 april begin van de expositie Vlascultuur in Rijsoord
17 april eerste paasdag, Bezoekerscentrum geopend en eieren zoeken voor de kinderen
18 april tweede paasdag, Bezoekerscentrum geopend
2 mei 15:00 uur presentatie over vlas toen en nu door Koos van Nes
15 mei einde expositie Vlascultuur in Rijsoord
21/22 mei kunstroute

Bezoekerscentrum de IJsvogel vindt u aan de Waalweg 9a, naast de Rijsoordse molen.
Open op woensdagmiddag tussen 13:00 en 17:00 uur en zaterdag en zondag van 10:00 tot 17:00 uur.

paragraaf
19 april 2022 · 
Geveild in maart 2022: Frances Hodgkins – Pansies in a Vase


'Pansies in a Vase' is hoogstwaarschijnlijk in Rijsoord gemaakt, toen Frances Hodgkins er in 1908 verbleef.

28.03.22 Works of Art

Lot 52 FRANCES HODGKINS Pansies in a Vase

Frances Hodgkins – Pansies in a Vase
Essay by MEGAN SHAW
"Frances Mary Hodgkins (1869-1947) is considered to be New Zealand’s finest expatriate artist and an important painter of the modern British school in the 1930s and 1940s. Pansies in a Vase from c.1908, is a precursor to her oeuvre of modernist still lifes that she is best known for....
... In June 1908 she wrote to her mother from Rijsoord in Holland that her “set of flower pictures is growing steadily.” Pansies in a Vase may have been among them. Flower paintings and still life subjects continue to be accompanied by sentiments of the overtly feminine, private, or even amateur...."

[https://auctions.webbs.co.nz/m/lot-details/index/catalog/444/lot/98259/FRANCES-HODGKINS-Pansies-in-a-Vase?url=%2Fm%2Fview-auctions%2Fcatalog%2Fid%2F444%3Fpage%3D2]

See also:

* FH1198 Pansies circa 1908
Provenance
- sold Christies, London, 11 June 1976 as Pansies in a Vase, c.1908
- Ferner Gallery, Parnell
- Private collection
https://completefranceshodgkins.com/objects/30893/pansies-in-a-vase

paragraaf
30 maart 2022 · 
Werkgroep wordt vermeld in de gemeentegids van Ridderkerk


paragraaf
24 maart 2022 · 
[geveild in 2020] Keramiek plaquette naar Gerrit Postma


Keramiek plaquette met sepiakleurig decor naar Gerrit Postma (1819-1894), een rustig boottochtje,
gemonogrammeerd M., in houten lijst -vlekken-, 19,5 x 24,5 cm

Peerdeman Auctions
Timed: 13 Sep 2020
Location: Netherlands, Utrecht

NB
Gerrit Postma 1819-1894 Een negentiende-eeuws schildersleven (deel 1) en
Zijn nalatenschap in beeld (deel 2)
(door Ekama, Nicoline J., 9789090311999, in eigen beheer, 212pp en 204pp, gebonden, fullcolor)

paragraaf
24 maart 2022 · 
[(vanaf 20-7-2022)] Dichterbij Vincent, Alledaagse voorwerpen in het werk van Vincent van Gogh


Dichterbij Vincent
Alledaagse voorwerpen in het werk van Vincent van Gogh

Alexandra van Dongen
Nederlands, 240 blz.
Prijs ‌25,00
Uitgeverij: Sterck & De Vreese
ISBN: 9789056159139
==> Nog niet verschenen, verwacht vanaf 20-7-2022 <==

"Zijn hele carrière beeldde Vincent van Gogh alledaagse objecten uit in zijn tekeningen en schilderijen. Enkele van zijn materiële attributen zijn dankzij Vincents schoonzus Jo van Gogh-Bonger (1862-1925) bewaard gebleven, zoals een Franse aardewerken bloemenvaas, een Normandische koperen melkkruik en een Franse rieten stoel waarin een aantal van zijn Franse modellen poseerden.
Veel van zijn befaamde bloemstillevens tonen ‘vazen’ die dit eigenlijk niet zijn. Vincent plaatste zijn boeketten in uiteenlopende objecten, zoals majolica apothekerspotten en aardewerken voorraadpotten. Sommige objecten bieden soms verrassende inzichten in de ontstaansgeschiedenis van zijn werk.
Uit recent onderzoek van kunsthistorica Alexandra van Dongen blijkt dat een precieze identificatie van alledaagse objecten soms nieuw licht kan werpen op de mogelijke plaats van vervaardiging en de datering van zijn werk. Alexandra van Dongen richt onze ogen op kleine details, op voorwerpen waar we gewoonlijk geen acht op slaan, maar die wel bijzonder betekenisvol zijn om het werk van Van Gogh nog beter te doorgronden.
'

Ook: https://www.bruna.nl/boeken/dichterbij-vincent-9789056159139

paragraaf
18 maart 2022 · 
(Kenniscafé Rotary Rotterdam-Nieuwe dag) 31 mei 2022: Rekwisieten van Van Gogh

RND Kenniscafé 31 mei 2022 (vooraankondiging)
Rekwisieten van Van Gogh

door Alexandra van Dongen, 31 mei 2022
In het omvangrijke oeuvre van de wereldberoemde 19de-eeuwse schilder Vincent van Gogh (1853-1890) zijn regelmatig eenvoudige materiële objecten uitgebeeld. Die figureren als rekwisieten in zijn Brabantse en Franse interieurs en genrevoorstellingen (De aardappeleters; De slaapkamer) en zijn stillevens (Zonnebloemen). Kunsthistorica Alexandra van Dongen, conservator historische vormgeving van Museum Boijmans Van Beuningen, doet momenteel onderzoek naar Vincent's rekwisieten en publiceert er in 2022 een nieuw boek over. In haar lezing laat ze uiteenlopende voorbeelden zien en toont zij ook aan dat haar precieze identificatie van de door Vincent afgebeelde voorwerpen soms kan leiden tot een andere datering en plaats van vervaardiging dan eerder door Van Gogh experts werd aangenomen.

Alexandra van Dongen is conservator historische vormgeving van Museum Boijmans Van Beuningen.

Programma
18.00 uur inloop buffet
18.30 uur buffet
20.00 uur start lezing
21.00 uur napraten
21.30 uur einde
Het buffet is facultatief; als je dit overslaat, ontvangen wij je graag om 19.30 uur.
Locatie: Gemaal op Zuid, Pretorialaan 141, 3071 EL Rotterdam. Gratis parkeren.

Aanmelden (vanaf 15 april a.s.)
Koop 'hier' je kaarten: € 30,00 inclusief buffet en € 6,00 indien je alleen naar de lezing komt.

RND Kenniscafé

NB.
* Dichterbij kom je niet, Alexandra van Dongen
Nadat Vincent in de Borinage besloot om kunstenaar te worden kwam hij terug naar Brabant, naar Nuenen waar zijn ouders inmiddels woonden....
.. Er zijn toen restanten van een oude beerput gevonden met fragmenten van keramiek en glas uit de tijd dat de familie Van Gogh hier woonde. ..
[https://witterook.nu/artikelen/dichterbij-kom-je-niet-alexandra-van-dongen]

* De famile van Gogh woonde tussen 1882 en 1885 in Nuenen. Vincent woonde alhier van dec. 1883 tot nov. 1885.
Vincent Van Gogh:
(tussen 1880-1890 maakte hij circa 900 schilderijen en 1100 werken op papier)
- in Zundert (ouders): maart 1853 - september 1864;
- in Zevenbergen: oktober 1864-augustus 1866;
- in Tilburg: sept 1866-mrt 1868;
- in Zundert (ouders): maart 1868 - juli 1869;
- in Den Haag, Londen, Helvoirt;
- in Parijs: okt-dec 1874;
- in Londen, Parijs, Ramsgate ... dec 1874-dec 1876;
- in Etten (ouders): dec 1876-jan 1877;
- in Dordrecht jan-mei 1877;
- in Amsterdam ... : mei 1877-juli 1878;
- in Etten (ouders) ... : nov-dec 1878 en l apr-nov 1881;
- in Nuenen (ouders 1882 tot 1885) ... : dec 1883-nov 1885;
- in Antwerpen, Parijs, Arles ...: nov 1885-juli 1890;
[kalden.home.xs4all.nl/gogh/vinc-NL-pelgrimstocht.htm]

* ... Zijn vader had inmiddels zijn predikantsplaats te Etten voor die te Nuenen geruild en daar zocht-Vincent nu de ouderlijke woning weer op. Het was zeer tegen zijn zin dat hij daar zijn intrek nam en hu was niet van plan er lang te blijven. Hij voelde zich door zijn familie miskend en verkeerd bejegend en kon daar niet overheen komen. Hij behoorde tot die menschen, die soms tegenover vreemden een eindeoos geduld, een onuitputtelijke teederheid aan den dag leggen, maar van degenen die hun 't naast staan heel weinig kunnen hebben en zich gauw door een echt of vermeend onrecht hunnerzijds diep gegriefd voelen. Maar hij werd in de pastorie te Nuenen met groote hartelijkheid ontvangen, men maakte een atelier voor hem gereed en zijn familie spande zich in hem te ontzien. Hij van zijn kant deed ook zijn best en verpleegde liefdevol zijn zieke moeder. Zoo werd de verhouding wat gunstiger. Daarbij kwam, dat het Brabantsche landschap Vincent opnieuw hevig boeide en dat de bevolking hem nog beter beviel dan die hij in West-Brabant had leeren kennen. Zoo bleef hij twee jaar in Nuenen. Het is zijn z.g. tweede Hollandsche periode, waar veel belangrijk werk uit is voortgekomen. Aanvankelijk werkte hij in de z.g. mangelkamer van het domineeshuis maar in Mei 1884 betrok hij een grooter atelier bij den koster van de R.K. Kerk. Daar heeft hij tot November 1885 gewoond, toen hij Nuenen en ons land voor goed verliet. Het was een zeer bewogen tijd. In een zeer gedrukten gemoedstoestand en in een uiterst prikkelbare stemming is Van Gogh in Nuenen aangekomen, vervuld met bittere herinneringen aan de Haagsche periode. Het barre najaar in Drente had hem geen goed gedaan en aldus, somber en gekweld, wantrouwig en innerlijk vereenzaamd, gaat hij aan den arbeid. Hij werkt ontzaglijk. Slecht gevoed, slecht gekleed trekt hü er dag aan dag door weer en wind op uit.
's Avonds schildert hij in de boereninterieurs bij lamplicht en voor dag en dauw is hij weer op. Hij werkt tot hij er bijna bij neervalt. En inmiddels worden hem beproevingen niet bespaard. Ongewild raakt hij betrokken bij een tragische liefdesaffaire, zijn vader komt plotseling te sterven, hij vecht met alle inspanning tegen sloopend geldgebrek, dat hem zoo kwelt omdat hij soms het allernoodigste voor zijn werk dreigt te zullen missen (zelf wil hij leven op droog brood en water). En dat terwijl hij voor dat werk voorloopig nog een alleruiterste minimum van belangstelling vindt, om van waardeering te zwijgen. Het is dus geen wonder, dat zijn brieven aan Theo in die dagen zeer somber van stemming zijn. Maar toch is er een vastberaden toon in, die sterker en overtuigder wordt. Vincent vindt toch een soort bevrijding in zijn werk. Onder omstandigheden die voor ieder anider ondragelijk zoolden zijn, laat hij zich de onvergelijkelijke vreugde van iets goeds te maken niet ontnemen. De zwerver zonder eigen dak vindt in 't schilderen zijn „thuis". Hij ziet zelf dat hij vooruitgaat, hij geniet van zijn eigen verbluffenden groei. Al sterker bezielt hem het geloof in zijn werk. Er is op dat punt een hechtheid van overtuiging in hem, die zijn omslachtigen briefstijl opeens vast en bondig maakt en die hem zeer fiere en zelfzekere dingen doet zeggen. Het verblijf in Nuenen is één groote worsteling met zijn kunst, maar in dat gevecht ontdekt hij zijn kracht. En ...
[De Maasbode 29-07-1930]

paragraaf
16 maart 2022 · 
Schilderij van een mutsenmaakster in Zuidhollandse streekdracht van de schilder Hendrik Johannes Haverman (1857-1928)


Zeeuws Veilinghuis - Auctionhouse Zeeland
Indonesian Art & European Paintings
Started 03 Jun 2015 15:30 CEST

Lot 353
Hendrik Johannes Haverman (1857-1928), 'Vrouw in dracht, mutsenmaakster', gesigneerd, aquarel, afm. 51 x 41,5 cm

[catalogus: https://docplayer.nl/18674850-Zeeuws-veilinghuis-auctionhouse-zeeland.html]Maandelijkse kunst en antiek veiling 7/8 oktober 2015
Datum: 08.10.2015
Veilinghuis: B.V. Venduehuis der Notarissen
Artist: Hendrik Johannes Haverman (Dutch, 1857–1928)
Title: Handwerkende vrouw in klederdracht
Medium: olieverf op doek / oil on canvas
Size: 79x54 cm (31.1 x 21.3 in.)

[LINK: https://www.lotsearch.de/lot/hendrik-johannes-haverman-1858-1928-612057?perPage=30&orderBy=dollarBasedPrice-hammerPrice&order=ASC&page=1]
[LINK: http://www.artnet.com/artists/hendrik-johannes-haverman/handwerkende-vrouw-in-klederdracht-cr0JSWW55XKnb-UOAkNcpg2]
NB.
Catalogus tentoonstelling Levende Meesters etc
[1881 Goes] Haverman, H.J., Schaerbeek;
88. Aan 't Strand.
89. Stilleven.
[1892 Amsterdam] Haverman, H.J., 's Gravenhage;
152. Portret.
153. Oude baker.
[1893 's Gravenhage] Haverman, H.J., 's Gravenhage;
148. Portretstudie van J.P.N.
[1895 Amsterdam] Haverman, H.J., Den Haag, Kasuarisstraat 1;
143. Vrouwenportret.
144. Jong leven.
[1895 Groningen] Haverman, H.I(!), 's Gravenhage;
33. Portret van Dr. P. van Delden.
34. Komend leven.
[1897 Arnhem] Haverman, H.J, 's Gravenhage;
79. Portretstudie (krijtteekening)
80. Kinderstudie (krijtteekening)
81. Portretstudie (krijtteekening)
[1899 Amsterdam] Haverman, H.J, 's Gravenhage, Kasuaristr. 1;
128. Jacob Maris (Portret-Studie).
129. Jongens-portret.
[1901 Arnhem] Haverman, H.J, den Haag
128. Portret.
129. Portret.
[1902 Rotterdam] Haverman, H.J, den Haag
88. Portret. Eigendom van Prof. Mr. B.H. Pekelharing.
89. Geluk.
Court Onderwater, H.T., de, Dordrecht
42. Kantwerksters te Brugge.
[1902 Groningen] Haverman, H.J, 's Gravenhage;
37. Portret (eigendom van Mr. H. Zillesen, 's Gravenhage)

paragraaf
2 maart 2022 · 
TV-programma Binnenste Buiten dinsdag 1 maart 2022: "Zeeuwse kappen ambacht in Putten" (serie vakwerk) met mutsenmaker / kappenmaker Jankees Goud

"In Putten werkt Jankees Goud met veel geduld aan het maken en herstellen van klederdrachtkappen en -mutsen. Ze worden nog maar weinig gedragen. Daarnaast probeert hij de kennis te vast te leggen van dit culturele erfgoed."

- repareren van het kant van mutsen (Zuidbevelandse kap; verschil tussen katholieke kap (rechthoekige stukken) en protestantse kap (één lange strook; schelp) en een vergeelde kap;
- spoelen van de vergeelde kap met water en vervolgens met zeep;
- plooien van een muts;
- stijfsel maken (water, stijfsel, bijenwas, blauwsel, frituurvet, lavendelolie);
- muts insmeren met stijfsel, en aan de waslijn laten drogen tot deze droog en hard is; een muts kan ook gevormd door een ijzeren karkas (was huisindustrie)); karkas werd in een muts genaaid;


paragraaf
2 maart 2022 · 
Museum Rotterdam - collectie streekdrachtmutsen


Op de website van Museum Rotterdam staat een groot aantal streekdrachtmutsen uit de omgeving van Dordrecht/Rotterdam uit de periode 1890-1950: keuvel / sluiermuts / floddermuts van tule / met tamboereerwerk en kloskant uit 's Gravenmoer ...

paragraaf
27 februari 2022 · 
Geveild in 2020: Watercolour of a Dutch Girl with Basket (Anna Florence Williams ca 1856-1908)
A. Florence Williams (British School, 19th-20th Century), Watercolour of a Dutch Girl with BasketNB.
- 8 mei 1899 in het bezoekersregister van de Grote Kerk te Dordrecht:
"A. Florence Williams, London"

- WILLIAMS, Miss A. Florence. Painter.
84, Angel Road, Brixton.
1885. 943 A type of spring.
1886. 781 English preserves.
1888. 627. Sea jewels.


7, New Court, Carvy Street.
1899. 811 Golden sheaves.
1904. 220 A little Dutch maiden.
[bron: The Royal Academy of Arts; a complete dictionary of contributors and their work from its foundation in 1769 to 1904]

- WILLIAMS, Miss A. Florence fl.1877-1904
Painted landscape and rural subjects. Exhib. five works at the RA including 'A Type of Spring' and 'Golden Sheaves', and six works at SS inluding 'Wimbledom Common in 1850' and 'Thew Way to the Old Mill'. London address.
[bron: The dictionary of Victorian painters, Christopher Wood
(archive.org)]

- On the 8(?)th September, at 84, Angell-road, Brixton, Alfred Williams, aged 79 years.
[South London Mail Saturday 14 September 1901 (britishnewspaperarchive.co.uk)]

- ... and his will has proved by Miss Charlotte Isabella Hook, of The Tower; and Miss Mary Isabel Williams, of 84, Angell-road, Brixton
[Isle of Wight County Press and South of England Reporter Saturday 09 February 1901]

- (1007) WILLIAMS, Anna Florence of 84 Angell-road Brixton Surrey, spinster, died 18 March 1908 at Camberwell House Camberwell Surrey. Probate London 16 June to Mary Isabel Williams, spinter. Effects L 40-57 10 s. 6 d.
[probatesearch.service.gov.uk/search-results]

- WILLIAMS Anna Florence 51 Camberwell 1d 547
[https://www.freebmd.org.uk/cgi/search.pl]

- England and Wales Census, 1881
Lambeth, Surrey, England, Verenigd Koninkrijk
* Head: Alfred Williams, 1822 Abergavenny, Monmouthshire, Wales, Verenigd Koninkrijk, Married, Civil Engineer, 59
* Wife: Anna M Williams, 48
* Kinderen (born: Newport, Monmouthshire): Elizabeth R Williams (Twin) 27, Kate E Williams (Twin) 27, Anna F Williams 26;

- England and Wales Census, 1891
Lambeth, London, England, Verenigd Koninkrijk
* Head: Alfred Williams, 1822 Abergavenny, Monmouthshire, Wales, Verenigd Koninkrijk, Married, Civil Engineer, 69
* Wife: Anna M Williams
* Children: Mary J Williams, Gilbert P Williams, Henry A Williams
* Martha Walker

- England and Wales Census, 1901
Lambeth, London, England, Verenigd Koninkrijk
* Head: Alfred Williams 1822 Abergavenny, Monmouthshire, Wales, Verenigd Koninkrijk, widowed, CIVIL ENGINEER, 79;
* Children: Anna Florence Williams, Gilbert Percy Williams;
* Frances Sarah Drayton, Martha Walker Drayton;

paragraaf
25 februari 2022 · 
Roman 'Karakter' Jacob Bartus Meerkerk (1892)

In de roman 'Karakter' van Jacob Bartus Meerkerk (1892)
woont de romanfiguur Eekelaers in 1882 in Rijsoord:

"Bij den dood zijner moeder was hij vier en
twintig jaar en reeds tweemaal bekroond met
de bronzen medalje. De oude vrouw was trotsch
op hem geweest, ook omdat zoo'n knappe jon-
gen toch in het vak van zijn vader bleef, en blij, dat
hij haar laatste levensjaar in hare nabijheid
werkte.
Toen zij stierf in het voorjaar van '82, was
hij te Rijsoord gaan wonen, en in den zomer
van hetzelfde haar trok hij naar Nieuwkerk,
waar men evenals te Rijsoord zeer aantrekkelijke
plekjes
vindt. De kunst was Eekelaers alles!"

paragraaf
24 februari 2022 · 
Slikkerveer 1886/1887 - schaatsen (skating with the wind at Slikkerveer)


To the east and a few miles up the Maas lies the famous skating resort known as Slikkerveer, and brought into European notoriety of recent years by the international skating contests which have been held there. Anyone who is fond of that most exhilarating of all forms of outdoor exercise, skating, can hardly find a pleasanter trip in Holland than a journey to Slikkerveer. The boat leaves the Rhine Station pier, and sails for some miles up the Maas, which, at the season when the lake is fit for skating, is pretty sure to be covered with tolerably large and thick masses of ice floating down to the sea.
With a bright sky overhead, the steamer ploughs her way through the ice, and leaves you at a wayside pier on the huge dyke which alone prevents the river on its left bank from flooding a large tract of country.
A short walk along the dyke brings you to a huge enclosed expanse of ice , obtained by artificially flooding a large area, after a fashion of those countries where the frost is certain not only to come, but to linger longer than it does in England. Here a huge horse - shoe course is marked out for racing, and on either side of this stretches ice enough to afford ample room for all. It is too near Rotterdam to see much of the distinctive peasant dress of Holland.
Most of the skaters are attired in costume not dissimilar to that seen in Hyde Park when the Serpentine bears. Here and there a Zeelander or a Frieslander is met with , and the dress of the great majority compares very unfavourably with the picturesque costumes, which fashion, alas ! is fast beginning to drive out of Holland.

... The International meetings held under the auspices of the Dutch Skating Association took place at Slikkerveer last winter (1886–1887), and it is satisfactory to our national pride to know that the races in both the amateur and professional contests were won by English Fen skaters.

paragraaf
24 februari 2022 · 
Amerikaanse stereofoto (1921) - Hollandse vrouwen op klompen slijpen mes (bij Rotterdam)


Title: Industrious Dutch wives of the Holland farmer near Rotterdam, Netherlands
Contributor Names: Keystone View Company, publisher
Created / Published: 1921

paragraaf
24 februari 2022 · 
1897 - derde jaarlijkse tentoonstelling van schetsen van de American Women's Art Association in Parijs (Wilhelmina Hawley)

Chicago artists in Paris
Canvases in American Women's Association Display.
Excellent Controbutions to Third Annual Sketch Exhibition


... Paris, Dec. 16 - The third annual sketch exhibition by the American Women's Art association of Paris was opened at their cozy quarters
in the Rue de Chevreuse last Saturday with a large and appreciative assembly of visitors, and it was won for itself a well-deserved cordial reception from artistic Paris.
The talent ....
... Miss Wilhelmina Hawley, a pupil of Calla Rossi [= Colarossi], shows a number of good
Dutch things and fancy sketches and is a rapidly rising New York girl. ....

paragraaf
7 februari 2022 · 
Amerikaanse stereofoto (1921) - boerin met keuvel levert melk in de omgeving van Rotterdam


Title: 12243 - Dutch peasant supplying pure rich milk, Rotterdam, Netherlands
Contributor Names: Keystone View Company, publisher
Created / Published: 1921

paragraaf
30 januari 2022 · 
boek - De verstandige kock. Proef de smaak van de 17de eeuw (Marleen Willebrands met bijdragen van Alexandra van Dongen en Manon Henzen)


'Posted on 19 januari 2022 by Manon'
De verstandige kock. Proef de smaak van de 17de eeuw is bijna uit! Het boek is een bewerking van het 17de eeuwse Nederlandse kookboek De verstandige kock of sorghvuldige huyshoudster door Marleen Willebrands, met een vlotte bijdrage over 17de eeuwse keukenobjecten en tafelgerei van Alexandra van Dongen. Ik nam de recepten voor mijn rekening, dus dat wordt weer smullen! Een must have voor iedereen die iets wil weten over gerechten, ingrediënten en eetgewoonten in de Gouden Eeuw.

De verstandige kock
De verstandige kock of sorghvuldige huyshoudster was in de zeventiende eeuw dé culinaire bestseller van de Lage Landen. Het is het enige gedrukte Nederlandstalige kookboek uit de zeventiende eeuw uit onze regio. Het kookboek werd in 1669 als sluitstuk opgenomen in het driedelige Het Vermakelijck landtleven, een handleiding voor buitenplaatsbezitters. De gegoede burgerij trok vanuit de stad naar buitenplaatsen om er te genieten van het frisse platteland, van een lekkere maaltijd met vrienden en familie, van lekkere groenten en fruit die ter plaatse werden geteeld. De verstandige kok was een kookboek om lekker te koken met wat de grond schaft. En dat is het nog steeds!

Samenwerking De verstandige kok
Marleen Willebrands, neerlandica en culinair-historisch deskundige, hertaalde het hele kookboek De verstandige kock in modern-Nederlands en geeft uitgebreide achtergrondinformatie over de keuken van de 17de eeuw. Alexandra van Dongen, kunsthistorica en conservator van Museum Boijmans Van Beuningen, beschrijft het keuken- en tafelgerei dat voorkomt in De verstandige kok aan de hand van schilderijen en voorwerpen, en koppelt dit aan de recepten. Hun fantastische werk in combinatie met mijn bewerkte recepten maakt dit boek tot het standaardwerk over de Nederlandse eetcultuur in de 17e eeuw.

De verstandige kock. Proef de smaak van de 17de eeuw is een uitgave van Sterck & De Vreese.