rijsoord banner

Jan Legerstee

Perceel Schalksedijkje 41832

Perceel Rijsoord (E27/28, E241/244, E268, E274, E280) E 327 en (E26/27/28, E242/243, E269, E275) E 329

- (Rijsoord) Legger 25
Geertrui van 't Zelfde weduwe Leendert van der Staai
1. Rijsoord en Stevelshoeksche polder (A26) huis 00.00.37, 25-1;
2. Rijsoord en Stevelshoeksche polder (A27) huis en erf 00.03.00, naar 25-2;
3. Rijsoord en Stevelshoeksche polder (A28) tuin 00.05.00, naar 25-3;
4. Rijsoord en Stevelshoeksche polder (A55) weiland 01.04.10, naar 25-4

- (Rijsoord) Legger 33
Cornelis van der Staaij of zijne erven, Rijsoort
1. Rijsoord en Stevelshoeksche polder (A26) huis 00.00.37, (belastbaar over 1839) R22 afgifte, van 25-1, naar 51-1;
2. Rijsoord en Stevelshoeksche polder (A27) huis en erf 00.03.00, (belastbaar over 1839) R22 afgifte, van 25-2, naar 51-2;
3. Rijsoord en Stevelshoeksche polder (A28) tuin 00.05.00, (belastbaar over 1839) R22 afgifte, van 25-3, naar 51-3;
4.Rijsoord en Stevelshoeksche polder (A55) weiland 01.04.10, (belastbaar over 1839) R21 verkoop, van 25-4, naar 48-1

- (Rijsoord) Legger 51
(EIGENAAR) Willem Gevaerts van Nuland, agent van de algm. Rijks kassier, Dordrecht
(ERFPACHTER: Cornelis van der Staaij of zijne erven, te Rijsoord

1. Rijsoord en Stevelshoeksche polder (A26) huis 00.00.37, (belastbaar over 1844) verkoop dj1854, van 33-1, naar 99-1;
2. Rijsoord en Stevelshoeksche polder (A27) huis en erf 00.03.00, (belastbaar over 1844) verkoop dj1854, van 33-1, naar 99-2;
3. Rijsoord en Stevelshoeksche polder (A28) tuin 00.05.00, (belastbaar over 1844) verkoop dj1854, van 33-1, naar 99-3;

- (Rijsoord) Legger 99
(EIGENAAR) Johan Hendrik Coert, geneesheer en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
(ERFPACHTER: Cornelis van der Staaij, Rijsoord, of zijne erven)
1. Rijsoord (A26) huis 00.00.37, (bel. 1854) verkoop dj1855, van 51-1, naar 109-1
2. Rijsoord (A27) huis en erf 00.03.00, (bel. 1854) verkoop dj1855, van 51-2, naar 99-4 + 109-1
3. Rijsoord (A28) tuin 00.05.00, (bel. 1854) verkoop dj1855, van 51-3, naar 99-5 + 109-2
4. Rijsoord (A241) huis en erf 00.02.10 (bel. 1855) vereniging van gemeente dj1856, van 99-2, naar Ridderkerk 911-1
5. Rijsoord (A244) tuin 00.02.50 (bel. 1855) vereniging van gemeente dj1856, van 99-3, naar Ridderkerk 911-2
6. Rijsoord (E241) huis en erf 00.02.10, (bel. 1855) abusieve meting dj1868, van 99-2, naar 99-8
7. Rijsoord (E244) tuin 00.02.50, (bel. 1855) abusieve meting dj1868, van 99-3, naar 99-8
8. Rijsoord (E268) huis en erf 00.03.70 verkoop dj1868, van 99-6+7, naar 155-1 en 139-5

- (Rijsoord) Legger 109
(EIGENAAR) Johan Hendrik Coert, geneesheer en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
(ERFPACHTER: Arie Plasier Maartenszoon, metzelaar, Rijsoord (dj1878) Geertrui Elisabeth Meijer wed. en verdere erfgenamen)
[1. Rijsoord (A242) huis en erf 00.01.27, (bel. 1855) vereeniging van gemeente, van 99-1+2, naar Ridderkerk 919-2
2. Rijsoord (A243) tuin 00.02.50, (bel. 1855) vereeniging van gemeente, van 99-1+2, naar Ridderkerk 919-2
3. Rijsoord F3/G3(?) (A232) huis en erf 00.02.02, vrijdom 1859;]

1. Rijsoord (E242) huis en erf 00.01.27, verkoop dj1863, van 99-1+2, naar 129-1
2. Rijsoord (E243) tuin 00.02.50, verkoop dj1863, van 99-3, naar 129-3
3. Rijsoord F46 (A232 wordt E232) huis en erf 00.02.02, (1876) dj1892 scheiding, van 97-1, naar 240-1

- (Rijsoord) Legger 129
(EIGENAAR) Johan Hendrik Coert, geneesheer en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
(ERFPACHTER: Jan de Koning, arbeider, Ridderkerk
1. Rijsoord (E242) huis en erf 00.01.27, (bel. 1863) verkoop dj1865, van 109-1, naar 139-1;
2. Rijsoord (E243) tuin 00.02.50, (bel. 1863) verkoop dj1865, van 109-2, naar 139-2;

- (Rijsoord) Legger 139
(EIGENAAR) Johan Hendrik Coert, geneesheer en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
(ERFPACHTER: Jan Legerstee, klompenmaker, Rijsoord
1. Rijsoord (E242) huis en erf 00.01.27, (bel. 1865) abusieve meting, van 129-1, naar 139-3
2. Rijsoord (E243) tuin 00.02.50, (bel. 1865) dj1868, van 129-21, naar 139-3
3. Rijsoord (E269) huis en erf 00.04.45, dj1868, van 139-1+2, naar 139-5
4. Rijsoord (E268) gedeeltelijk, van 99-..
5. Rijsoord F41 (E275) huis en erf 00.04.65, (bel. 1868)(1876) dj1892 scheiding, van 139-3 en 99-8; naar 241-1;
6. Rijsoord (E203) verkrijging van een gedeelte, (1877), van 175-2, (naar 139-6);
7. Rijsoord (E294) tuin 00.00.60, (1878) dj1892 scheiding, van 175-2, naar 241-2;

- (Rijsoord)(dj1894) Legger 257
(EIGENAAR) Dr. Jan Coert, arts, 's Hage
(EEUWIGDUREND ERFPACHTER: Joost Hooimeijer, koopman, Ridderkerk
1. Rijsoord (E280) huis & erf 00.02.00, (1894) dj1903 hermeting afbraak stichting en splitsing, van 244-1, naar 257-2+3+4;
2. Rijsoord (E326) ged. huis, erf 00.01.04, dj1904 verkoop, van 257-1, naar 282-1;
3. Rijsoord (E327) erf 00.00.72, dj1904 afstand, van 257-1, naar 239-15;
4. Rijsoord (E328) erf 00.00.24, dj1904 verkoop, van 257-1, naar 281-7;

- (Rijsoord) Legger 239
Dr. Jan Coert, arts, 's Gravenhage Scheveningen ((dj1919) Maria Elizabeth Lels wed. Dr. Jan Coert, Scheveningen)
1. Rijsoord (E18)
2. Rijsoord (E19)
3. Rijsoord (E20)
4. Rijsoord (E21)
5. Rijsoord (E22)
6. ...
15. Rijsoord (E327) erf 00.00.72, dj1904 uitgifte in erfpacht, van 257-3, naar 241-4;
16 ....

- (Rijsoord) Legger 241
(EIGENAAR) Dr. Jan Coert, arts, 's Gravenhage
(EEUWIGDUREND ERFPACHTER: Jan Legerstee, klompenmaker, Rijsoord
1. Rijsoord (E275) huis & erf 00.04.65, (1892) dj1903 bijbouw, stichting en splitsing, van 139-5, naar 241-3+278-1
2. Rijsoord (E394) tuin 00.00.60, (1892) dj1903 splitsing, van 139-7, naar 241-3+278-1
3. Rijsoord (E329) huis, schuur, bergplaats en erf 00.05.23, (1904) dj1910 verkoop, van 241-1+2, naar 314-2
4. Rijsoord (E327) erf 00.00.72, (1904) dj1910 verkoop, van 239-15, naar 314-1

- (Rijsoord) Legger 314
(EIGENAAR) Dr. Jan Coert, arts, 's Gravenhage
(VOORTDUREND ERFPACHTER: Hendrik van der Linden Pieterszoon, broodbakker, Ridderkerk
1. Rijsoord (E327) erf 00.00.72, dj1910 verkoop, van 241-1, naar 315-1
2. Rijsoord (E329) huis, bergplaats en erf 00.05.23, dj1910 verkoop, van 241-2, naar 315-2

- (Rijsoord) Legger 315
(EIGENAAR) Dr. Jan Coert, arts, 's Gravenhage
(VOORTDUREND ERFPACHTER: Aart van den Berg Aartszn, Rotterdam
1. Rijsoord (E327) erf 00.00.72, (1910) dj1914 verkoop, van 314-1, naar 321-1
2. Rijsoord (E329) huis, bergplaats en erf 00.05.23, (1910) dj1913 herbouw , van 314-2, naar 315-3
3. Rijsoord (E329) huis, bergplaats en erf 00.05.23, (1913) dj1914 verkoop, van 315-2, naar 321-2;

- (Rijsoord; dienstjaar 1914) Legger 321
(EIGENAAR) Dr. Jan Coert, arts, 's Gravenhage (Maria Elizabeth Lels wed. Dr. Jan Coert, Scheveningen)
(VRUCHTGEBRUIK bl. eigendom (dj1939 afg. legaat): Antonia Frederika Hendrika van Persijn, particuliere, wed.e Dr. Willem Coert, 's Gravenhage)
(VOORTDUREND ERFPACHTER: Pieter Legerstee Pzoon, klompenmaker, Rijsoord gem. Ridderkerk F35)
1. Rijsoord (E327) erf 00.00.72, dj1946 vereniging van gemeenten, van 315-1, naar Ridderkerk 5979-1
2. Rijsoord (E329) huis, bergplaats en erf 00.05.23, dj1914 herbouw en ged. sloop, van 315-3, naar Ridderkerk 5979-3
3. Rijsoord (E329) huis en erf 00.05.23, dj1920 bijbouw en stichting, van 321-2, naar 321-4
4. Rijsoord (E329) huis, schuur en erf 00.05.23, dj1946 vereniging van gemeenten, van 331-3, naar Ridderkerk 5979-2


kaart ca 1900

paragraaf

Perceel Ridderkerk E 327 en E 329

- (Ridderkerk) Legger 5979
Dr. Johan Hendrik Court, landbouwkundig adviseur, Soerabaija (3/4 Geertruida Maria Walters wed. Johan Hendrik Court, ('s Gravenhage) Amsterdam / 1/4 Antoinette Coert, b.g.g.m. Mr. Pieter Frans Cornelis van Geer, ('s-Gravenhage) Naarden v. Ostadelaan 20)
(VRUCHTGEBRUIK: Antonia Frederika Hendrika van Persijn, particuliere, wed.e Dr. Willem Coert, 's Gravenhage)
(ERFPACHTER: Pieter Legerstee Pzoon, klompmaker, Ridderkerk Schalksedijkje 4 (9/16 Geertrui Sloof wed. Pieter Legerstee, Ridderkerk Schalkesedijkje 4 / 1/16 Pieter Legerstee, Heerjansdam Langeweg 3 / 1/16 Adrianus Legerstee, Barendrecht Noldijk 194 / 1/16 Jan Legerstee, Ridderkerk Waaldijk 155 / 1/16 Maaike Legerstee, Ridderkerk Schalkesedijkje 4 / 1/16 Leendert Legerstee, Ridderkerk Noldijk 4 / 1/16 Willem Legerstee, Ridderkerk de Wetstr. 2 / 1/16 Willem Alderliesten, Rotterdam, Beneden Rijweg 20))

1. Rijsoord (E327) erf 00.00.72, (1946) dj1970 verkoop, van Rijsoord 321-1, naar 7970-4
2. Rijsoord (E329) huis, schuur, erf 00.05.23, (1946) dj1970 verkoop, van Rijsoord 321-4, naar 7970-5

- (Ridderkerk) Legger 7970
Ewout Johannes Verschoor, tuinder, geh.m. Bastiaantje Kok, Ridderkerk Lagendijk 351;

-. Waalweg 25 (9/612) (E387) gedeeltelijk ca 4.00
1. Waalweg (E512) huis, erf, 00.05.35
-. 9/1491 (E511) gedeeltelijk ca 2.60
2. Waalweg (E523) huis, erf
-. 9/2111 (C5084) gedeeltelijk
3. Rijksstraatweg 39 (C4581) huis, erf, garage 00.05.05
4. Schalkedijkje (E327) erf 00.00.72, van 5979-1, (1970) dj1970 verkoop, naar 10709-1
5. Schalkedijkje 4 (E329) huis, schuur, erf 00.05.23, (1970) dj1970 verkoop van 5979-2, naar 10709-2
6. Lagendijk C4046 ... etc.

paragraaf

Perceel Ridderkerk E 539

Perceel Ridderkerk E 539


- (Ridderkerk) Legger 10709
Johannes de Roos, metselaar, iggm Alida Verschoor, (Heerjansdam) Ridderkerk Schalkdijk 4
1. Schalksedijkje 4 (E327) erf 00.00.72, (1970) dj1974 vereniging, van 7970-4, naar 10709-3
2. Schalksedijkje 4 (E329) huis, erf, schuur 00.05.23, (1970) dj1974 vereniging, van 7970-5, naar 10709-3
3. Schalksedijkje 4 (E539) huis, erf, schuur 00.05.95, (1974) dj1979 verkoop, van 10709-1+2, naar 15831-1

- (Ridderkerk) Legger 15831
P. S., geb. ...., psychotherapeut, bggm C.A. V., wonende Schuddebeurs Honeweg 13;
1. Schalksedijkje 4 (E539), huis, erf, tuin, schuur, 00.05.95, (1979) 1987 verkoop, van 10709-3, naar 20302-1;

- (Ridderkerk) Legger 20302
(1/100 onv.) R.E.E.H. de K., geb. .., bggm M. W., computerprogrammeur, Ridderkerk Schalksedijkje 4 / (99/100 onv.) M. W., geb. .-.-19.., Ridderkerk Schalksedijkje 4;
1. Schalksedijkje 4 (E539), huis, erf, tuin, schuur, 00.05.95, (1987), van 15831-1;