rijsoord banner

Jacob Boon

1919

KEUKENMEID.
Wordt gevraagd een flinke Keukenmeid. Loon f 30,--f 35 per maand, benevens een Werkmeisje. Loon f 20,-per m.
Schriftelijke aanbieding aan het Rijsoordsch Koffiehuis te Rijsoord Rotterdam.

1920

Bezoekt Rijsoord en het Café-Restaurant Het Rijsoordsch Koffiehuis.
Restaurant a la Carte den geh. dag. Dagelijks Hollandsche Keuken. Fijne Wijnen. Münchener en Pilsener Bieren. Roei- en Vischbooten te huur. Aanbevelend. J. BOON

Rotterdamsch Nieuwsblad 26 juli 1920
paragraaf

Reisvereeniging, afdeeling Rotterdam.
Gisteren hield deze vereeniging een spinnewebtocht naar Rijsoord, alwaar gezamenlijk werd vertoefd in Rijsoord's Koffiehuis, van den Heer J. Boon. Gezelschapsspelen, muziek. voordrachten, enz., deden den middag aangenaam passeeren. Het gezelschap dat met boot, spoor, auto, fiets en te voet was gekomen, vertrok in opgewekte stemming huiswaarts, daarbij het N.R.V.-lied niet vergetend. Ongeveer 6 uur waren allen weder in de stad terug.

Rotterdamsch Nieuwsblad 28 september 1920
1924

adresboek eiland IJsselmonde, 1924
Adresboek eiland IJsselmonde: Rijsoord (1924)
A
B.J. Aalber, tuinder, F59a;
Wed. L. den Adel, z.b., E100
H. Alblas, koopman, Mauritsweg 59
H. Alderliesten Hz., melkrijder, E72
P. Alderliesten Jz., klompenmaker, E81
J. Andeweg, bakker, G155
H. van Antwerpen, ijzerwerker, G176
Wed. D.W.H.M. van Arkel, z.b., F4
J. Assenberg van Eijsden, sjouwerman, E157
B
H. Baas Az., ijzerwerker, Mauritsweg 29
A. Bakker Jz., tuinder, G144
P. Bakker, pakhuisknecht, G196
B. Barendse, kellner, F73
B. v.d. Berg, kolenwerker, G218
P. v.d. Berg, sjouwerman, G64
W. v.d. Berg, landbouwer, G172
K. Bervoets, klompenmaker, G92
G. Bestebeurtje, huistimmerman, G268
J.Th. Bestebeurtje, rijwielhandelaar, G141 (a.d. Zwaan)
P. Bestebeurtje, timmerman, G135
W. Bestebeurtje, huistimmerman, G167
J.M. Biesbroek, vlasarbeider, E130
B. Biesbroek, vlasarbeider, G54
W. Biesbroek, timmerman, E137
W. Biesbroek, landarbeider, E151
F.S. Binon, timmerman, G150b
B. Blaak, caoutehoucwerker, F20
G. Blaak, vlasarbeider, E155
J. Blaak, bootwerker, F14
W. Blaak Jz., vlasarbeider, G40a
W. Blaak Jz., vlasarbeider, G39
J. Bliek, vlasarbeider, E137
G. Blok, landbouwer, G191
W. Blok, landbouwer, G191
L. Blok, barbier, F22
C. den Boer, ijzerwerker, G109
C. den Boer, wegwerker, G97
P. den Boer, scheepssmid, G159
N.L. Bol, koopman, Mauritsweg 1
J. Boon, kastelein, F73 (Hotel Cafe Restaurant "Het Rijsoordsch Koffiehuis")
N. Bravenboer, vlasarbeider, E140
Wed. A. Broekhuizen, z.b., G90
H. Broekhuizen, dakbedekker, G214
J. Broekhuizen, landarbeider, G161
K.L. Broekhuizen, vlasarbeider, G161a
L. Broekhuizen, vlasarbeider, G160
J. Broer, metselaar, Mauritsweg 75
G. Broere, tuinder, G195a
J.G.L. Brouwer, predikant N.H. Kerk, F60
J. Bunk, ijzerwerker, G182
T. v.d. Burg, pakhuisknecht, F39
W.J.C. Bijkerk, kruidenier, G140a
A. Bijl, sjouwerman, G211
C
J. van Capellen, landbouwer, E146
D. Ceelen, veehouder, F49
A. Conradi, ijzerwerker, G77
Coöp. vereeniging "De Volharding"
Crielaard, H., hoofdonderwijzer, G12
D
J.C. van Daalen, aannemer, Mauritsweg 66
A. van Dam, sjouwerman, Mauritsweg 81
Wed. H. de Deugd, z.b., F10
A. van Die, postbode, E189
C. van Die, sjouwerman, G129
I. van Die, vlasarbeider, E142
J. van Die, vlasarbeider, E92
J. van Die, vlasarbeider, F81
M.S. van Die, winkelierster, G56
I. van Driel, boorder, G110
J.W. Driessen, stoker, G258
M. Dubbeldam, slagersknecht, F32
E
M. van Eeren, arbeider, G121
A. van Elderen, landarbeider, G65
J. van Es, pakhuisknecht, G91
J. van Es, pakhuisknecht, G67
S. Eeuwijk, ijzerwerker, F12
F
J. Florijn, gem. veldwachter, Mauritsweg 35
G
A. van Gameren, draadwinder, Mauritsweg 70
A. van Gameren, vlasarbeider, E96
C. van Gameren, boerenarbeider, F47
C. van Gameren, vlasarbeider, G44
Wed. J. van Gameren, z.b., E151
J. van Gameren, z.b., E136
W. van Gameren, vlasarbeider, E153
M. Geene, kantoorbediende, G2
Wed. A. de Gelder, z.b., G41
H. de Gelder, landarbeider, G56b
J. de Gelder, vlasarbeider, F44
M. de Gelder, sjouwerman, Mauritsweg 72
M. de Gelder, vlasarbeider, G168
P. de Gelder, vlasarbeider, E124
J. van Gelder, koopman, G82
P. van Gelder, koopman, G117
J. van Gemeren, vlaskooper, G142
Wed. L. van Gemeren, z.b., G133
P. van Gemeren, vlashandelaar, G51a
C. v.d. Giessen, klinknagelmaker, G162
H. v.d. Giessen, ijzerwerker, G72
H. v.d. Giessen, vlasarbeider, E168
P.H. v.d. Giessen, vlasarbeider, E171
W. van Gilst, landbouwer, G266
A. van Golen, boerenarbeider, E141
Wed. L. Goudswaard, z.b., E158
J. Gouman, schilder, G132
G. de Graaff, vlasarbeider, G116
H. de Graaf, schoenmaker, G69
Wed. C. v.d. Graaf, z.b., E68
J. Groenenboom, melkboer, G149
A. Groenewoud, sjouwerman, Mauritsweg 54
C. de Groot, schoenmaker, F2/3
G. de Groot, koopman, G207
N.V. Groot en Van Vliet, Scheepsbouw
E. Groshart, electricien, F31b
H
G.J. van Hal, staalsmelter, F42
C. den Hartog, landarbeider, F80
C. v.d. Horik, schipper, G58
J. v.d. Reiden, koetsier, G36
H.A. Hek, smid, G111
J. van Helden, sjouwerman, E167
B. van Hengel, ijzerwerker, G163
J. van Hengel, grondwerker, G180
W.T. Herweier, landarbeider, G199
J. Herweyer, melkslijter, G222
P. Herweyer, tuinder, G223
J.J.P v.d. Heyden, ijzerwerker, E84
A.C. van Hilst, stoker, G210
J. Hitzert, smid, Mauritsweg 82
W. v.d. Hoek, landbouwer, G102
G. v.d. Hoek, kleermaker, G217
Wed. A.A. van 't Hof, z.b., F82
A. van 't Hof, vlasarbeider, E99
J. van 't Hof, sjouwerman, E98
Wed. M. van 't Hof, z.b., G73
F. van 't Hof, vlasarbeider, E98
G. Hollander, fruitkoopman, E163
A.H. Hooghart, timmerman, F8
A.A. Hoogzand, arts, G57
J.J. Hooimeyer, winkelier, G31
A. Hooimeyer, timmerman, E192
G. Hooymeyer, bode, F58a
J. Hooymeyer, bode, Mauritsweg 8
J. Hooymeyer, z.v., F58
A. Hordijk, bouwknecht, Mauritsweg 59
H. van Hoven, koopman, G49
A. Huiser, tuinman, G188a
C. Huiser, vlasarbeider, E84a
J. Huizer, schoenmaker, G146
J.P. Husselaar, ijzerwerker, Mauritsweg 69
A. Huyser, tuinder, G195c
A. Huyser, z.b., G181
C. Huyser, landbouwer, G152
I. Huyser, landbouwersknecht, G186
J. Huyser, tuinder, F41
M. Huyser, landbouwer, G181a
W. Huyser, sjouwerman, Mauritsweg 6
W. Huyser, scheepsklinker, Mauritsweg 17
P. Huyzer, tuinder, F41
J
B. v.d. Jagt, klompenmaker, E83
H.G. Jansen, gemeenteontvanger, G79
Wed. A. de Jong, z.b., Mauritsweg 7
A. de Jong, broodbakker, G151
B. de Jong, bakker, G126
F. de Jong, broodbakker, G130
I. de Jong, ijzerwerker, G181
Wed. L. de Jong, z.b., G259
M. de Jong, machinist, F77
P.B. de Jong, vlasarbeider, E91
T. de Jong, boerenarbeider, G68
T. de Jong, koopman, G244
T. de Jong, ijzerwerker, G10a
A. Jongenotter, groentenkoopman, G200
A. de Jongste, landarbeider, F78
K
A. Kanters, koopman, G3a
T. Kanters, chauffeur, Mauritsweg 62
Wed. G. Kaptein, z.b., G19
E. Karsseboom, architect, F53
W.A. Kervel, kolenwerker, G?
J.H.N. Kest, lijnwerker, Mauritsweg 74
A. van Kleef, ijzerwerker, G189
A. van Kleef, ijzerwerker, G226
H. van Kleef, klinknagelmaker, Mauritsweg 44
J. van Kleef, vlasarbeider, Mauritsweg 18
Wed. A. Kleinjan, z.b., G50
A. Klootwijk, landarbeider, E139
H. Klootwijk, sjouwerman, E175
Wed. J. Klootwijk, z.b., E170
Wed. J. Klootwijk, z.b., E166
J. Klootwijk, schilder, G14
K. Klootwijk, ijzerwerker, Mauritsweg 33
Wed. M. Klootwijk, z.b., Mauritsweg 31
B. Kok, vlasarbeider, E90a
G. Kok, vlasarbeider, E87
W. Kok, vlasarbeider, G124
A. de Koning, landbouwersknecht, G173
B. de Koning, z.b., G51
H. de Koning, kantoorbediende, E143
H.N. de Koning, landbouwer, F84
J. de Koning, vlasarbeider, E110
J.J. de Koning, slager, F32
J. de Koning, voerman, E127
P. de Koning, bouwknecht, E123
Wed. P. de Koning, landbouwster, E185
S.C. de Koning, landbouwer, E18
F.J. Kooiman, sjouwerman, G158
H.G. Kooiman, ijzerwerker, G254
J. Kooiman, vlasarbeider, F29
Wed. Adr. de Kool, z.b., G16
Wed. G.D. de Kool, z.b., F25
G. de Kool, z.b., G21
J.G. de Kool, korenmolenaar, G20
A. Koolmees, wagenmaker, Mauritsweg 65
G.J. van Kooten, timmerman, E156b
M. van Kooten, klompenmaker, E82
M. van Kooten, schilder, E188
Wed. M. van Kooten, z.b., F19
P. van Kooten, sjouwerman, Mauritsweg 25
H. Kooijman, tuinder, G235
J. Kooijman, tuinder, G209b
D. Korres, landarbeider, E184
A. Koudstaal-Wensveen, z.b., Mauritsweg 78
P. Kranenburg, z.b., G48
A. Kranendonk, timmerman, Mauritsweg 80
J. Kranendonk, vlasarbeider, G81a
P. Kranendonk, landbouwersknecht, G252-253
Adr. Kroos, sjouwerman, G40
A.J. Kruithof, tuinder, H94
K. Kruithof, tuinder, F48a
Y. Kruithof, landarbeider, F48b
A. Kuiper, sjouwerman, F90
J. Kuiper, dakbedekker, G169
L. Kuiper, boerenarbeider, G169
L
A. Lagendijk, vlaskoopman, E156a
A. Lagendijk, bankwerker, G23
A. Lagendijk, vlasarbeider, G125
C.D. Lagendijk, zandvormer, Mauritsweg 24
D.W. Lagendijk, brievenbesteller, Mauritsweg 53
J. Lagendijk, ijzerwerker, G52
M. Lagendijk, tuinder, Mauritsweg 19
M. Lagendijk, vlasarbeider, G47
W.H.G. Lagendijk, vlasarbeider, G48
C. Leenheer, caoutchoucwerker, G150
H.J. van der Leer, tuinder, F6
H.C. van der Leer, tuinder, G42
T. van der Leer, sjouwerman, Mauritsweg 43
N. van Leeuwen, chauffeur, Mauritsweg 36
Wed. K. van Leeuwen, z.b., G33
A. Leeuwenburg, fruitkweeker, F87
P. Legerstee, klompenmaker, F35
Wed. W. Legerstee, z.b., G107
W.A. Lenselink, onderwijzer, Mauritsweg 4
A. Levering, sjouwerman, Mauritsweg 20
W. Levering, scheepsklinker, Mauritsweg 14
P. Liebeek, grondwerker, G24
A. van der Linden, wikkelaar, Mauritsweg 52
Wed. A. van der Linden, z.b., G104
A. van der Linden, koopman, G6
A. van der Linden, schaapherder, F11
A. van der Linden, boerenarbeider, Mauritsweg 64
B. van der Linden, vlasarbeider, G25
C. van der Linden, wagenmaker, E200
C.M. v.d. Linden, caoutchoucwerker, G32
C. v.d. Linden, vlasarbeider, Mauritsweg 27
H. v.d. Linden, machinestoker, E132
Wed. H. v.d. Linden, bakker, G2
H. v.d. Linden, z.b., G17
H. v.d. Linden, sjouwerman, Mauritsweg 48
J. v.d. Linden, ijzerwerker, E88
J.C. v.d. Linden, arbeider, Mauritsweg 45
L.M. v.d. Linden, fabriekant, Mauritsweg 64
L. v.d. Linden, vlasarbeider, G100
P. v.d. Linden, bakker, G3
L. v.d. Linden, tuinder, Mauritsweg 63
Wed. M. v.d. Linden, z.b., G78
M. v.d Linden, bankwerker, G94
Wed. P. v.d. Linden, z.b., G76
Wed. W. v.d. Linden, z.b., F13
C. Lodder, sjouwerman, G158
Wed. C. Lodder, z.b., G182
J. Lodder, gereedschapmaker, E113
P. Lodder, ijzerwerker, E101
W. Lodder, fraiser, G228
W. Lodder, grondwerker, Mauritsweg 40
W. Lodder, ijzergieter, Mauritsweg 24
J. Lokerse, onderwijzer, F31a
G. de Looze, timmerman, G128
M
D.P. Maaskant, vlasarbeider, G28
J. Maaskant, broodbakker, E85a
L. Maaskant, broodbakker, D45
P. Maaskant, vlasarbeider, E152
T. Maaskant, broodbakker, F26
W. Maaskant, vlasarbeider, E125
A. de Man, sjouwerman, G111
C. de Man, bouwknecht, G193
H. van Mastrigt, landarbeider, F87
A. v.d. Matten, ijzerwerker, Mauritsweg 21
Wed. C. v.d. Matten, z.b., E115
F. v.d. Matten, sjouwerman, F46
H. v.d. Matten, schipper, Mauritsweg 71
A. v.d. Merwe, vlasarbeider, G261
J.P. v.d. Meulen, vlasarbeider, F5
J. v.d. Meulen, vlasarbeider, F68
P.J. v.d. Meulen, sjouwerman, F66
Wed. P. v.d. Meulen, z.b., G93e
H. Meynster, koopman, G146
L.A. de Mik, kaashandelaar, F70
Wed. L. Moerkerke, winkelierster, G263
M.L. Moerkerke, tuinman, F33
C.A. Mol, klompenmaker, E135
G. Molendijk, ijzerweker, G93d
H. Molendijk, betonwerker, Mauritsweg 31
O. Monster, postbode, F28
C. Moret, bouwknecht, G187
L.B. Moret, chauffeur, G81
L.B. Moret, boerenarbeider, G46
W. Moret, landarbeider, F86
N
A.R. van Nes, winkelier, G15
A.R. van Nes, directeur vlasfabriek, G27
A.R. van Nes, vlasser, E127a
A.W. van Nes, houtbewerker, E111
B.C. van Nes, vlasser, F76
C.J. van Nes, visscher, G49
D.W. van Nes, sjouwerman, G37
F. van Nes, bankwerker, G40b
J. van Nes, vlaskooper, G69
J. van Nes, chef vlasserij, G54a
J.M. van Nes, vlaskoopman, E148
J. van Nes, opzichter vlasserij, E90
J. van Nes, vlaskoopman, G112
P.A. van Nes, visscher, G34
W.H.G. van Nes, visscher, F91
A. van Nielen, boerenarbeider, G85
G. van Nielen, tuinder, E139a
W. Nolen, fabrieksopzichter, G138
W. Nolen, fabrieksarbeider, G197
J. Noordzij, koopman, G221
Wed. A. Noorlander, pensionhoudster, E199
P. Noteboom, scheepsmaker, G224
G. Nouwen, vlasarbeider, G259
P. Nouwen, landarbeider, G156
W. Nouwen, tuinder, G154
G. Nugteren, landbouwer, F76b
J. Nugteren, tuinman, E104
W. Nugteren, z.b., E181
W. Nugteren, tuinman, G209a
W. Nugteren, vlaskooper, E193
G. Nuis, vlasarbeider, F30
O
A. van Oorschot, vlasarbeider, E180
A.L. van Oorschot, sjouwerman, E164
G. van Oorschot, gemeentewerkman, G93a
H. van Oorschot, metselaar, E176
H. van Oorschot, landarbeider, E147
J. van Oorschot, landarbeider, E102
L. van Oorschot, ijzerwerker, E134
P. van Oorschot, vlasarbeider, F45
W. van Oossanen, caoutchoucwerker, Mauritsweg 39
Wed. C. van Ooijen, z.b., F88
G. van Ooijen, timmerman, G97
I.J. van Ooijen, timmerman, G61
B. Opmeer, tuinman, G8
B. Opmeer, assuradeur, E85b
J. Opmeer, timmerman, G185
P. Opmeer, landarbeider, Mauritsweg 60
A. den Otter, electricien, Mauritsweg 56
C. den Otter, vlasarbeider, G231
G. den Otter, vlasarbeider, E138
H. den Otter, instrumentmaker, Mauritsweg 61
P
A. de Paauw, landarbeider, E78
E. de Paauw, sjouwerman, E85
Wed. H.C. de Paauw, z.b., E122
Wed. W. v.d. Padt, z.b., F56
C.M. Pasman, landarbeider, G220
P. Pauwels, fabrieksarbeider, Mauritsweg 73
A. Penning, vlasarbeider, F64
C. Penning, tuinder, E70
J. Patrie, koopman, E184
P. Pikhaar, huisschilder, F42
B.S. Plaiser sjouwerman, E91
H. Plaisier, z.b., F59a
N.R. Plaisier, kantoorbediende, F57
A.J. Plaizier, landbouwer, G120
B. Plaizier, landbouwer, G210a
J. Plaizier, vlasboer, G84
L.N. Plaizier, landbouwer, G84
M. Plaizier, z.b., G119
T. Plaisier, zandvormer, Mauritsweg 47
W. Plinck, sjouwerman, Mauritsweg 79
C.J. v.d. Poel, landarbeider, G179
D. v.d. Poel, landbouwersknecht, G99
G.H. v.d. Poel, landbouwer, E201
J.J.P. v.d. Poel, tuinder, F50
P. v.d. Poel, timmerman, F31
D. Pol, predikant Geref. Kerk, G10
J. Pol, letterzetter, Mauritsweg 38
P. v.d. Pol, tuinder, G209f
Wed. T. van Prooyen, z.b., F81
A. Provily, ijzerwerker, E79
I. Provily, afbramer, F47
G. Punt, vlasarbeider, G93b
Wed. P.T. Punt, koopvrouw, G93
P. Punt, tuinman, F38
H. Pijpers, tuinder, G194
Q
C. Quaak, tuinder, G195
R
A. Reedijk, vlasboer, G157
H. Reedijk, landbouwer, E179
G. Romein, vlasarbeider, Mauritsweg 26
J. Romein, vlasarbeider, E126
G. Romeyn, vlasarbeider, E95
H.G. Romeyn, koperslager, G47
A. Romijn, draadwinder, Mauritsweg 68
A.N. Romyn, naaister, G10b
J. Romijn, vlasarbeider, G45
C. Roodbol, tuinder, E75
J. Roos, vlasarbeider, Mauritsweg 50
Wed. A. de Ruiter, z.b., G52a
B. de Ruiter, rietdekker, E161
C. de Ruiter, vlasarbeider, E178
D. de Ruiter, vlasarbeider, Mauritsweg 32
Wed. F. de Ruiter, z.b., G101
G. de Ruiter, vlasarbeider, G255
H.A. de Ruiter, timmerman, G60
J. de Ruiter, nagelmaker, Mauritsweg 28
J.A. de Ruiter, vlasarbeider, G134
L. de Ruiter, smid, Mauritsweg 28
M. de Ruiter, vlasarbeider, Mauritsweg 10
P.A. de Ruiter, pakhuisknecht, E100
P. de Ruiter, los werkman, G164
C.F. Rutten, landbouwersknecht, G88
M. Rykaert van Cappellen, tuinder, E145a
A. Rijkee, boorder, F83
A. Rijsdijk, slager, G216
C. Rijsdijk, ijzerwerker, G202a
C. Rijsdijk, tuinder, G195b
Wed. G. Rijsdijk, z.b., H75
M. Rijsdijk, landarbeider, G153
T. Rijsdijk, slager, G233
S
E. van der Schee, sjouwerman, G215
P. Schooneman, z.b., F37
G. v.d. Schoor, vlasarbeider, E182
Wed. B. Schop, z.b., F17
C. Schop, veekooper, G231
F. Schop, vlasarbeider, E107
J. Schop, ijzerwerkerk, G216a
P. Schop, vlasarbeider, E122
W. Schop, vlasarbeider, G205
W. Schop, koopman, G248
D. Schumacher, bankwerker, E173
W.H.G. Schumacher, bankwerker, G93b
Wed. A. Schuyer, z.b., F55
H. Schuyer, landarbeider, E111
F.F. Singewald, metselaar, E73
W.C. Singewald, klompenmaker, E80
W. Sintmaartensdijk, z.b., G177
A. Sintnicolaas, metselaar, E174
J. Sintnicolaas, z.b., E160
J.B. Sintnicolaas, metselaar, F34
J. Slooff, hoofd openb. school, F63
T. Slooff, vlasarbeider, E109
P.J. Smits, reiziger, Mauritsweg 38
T. Sneep, barbier, G219
W. de Snoo, landbouwer, F48
A. Sparreboom, tuinder, G232
J. Sparreboom, tuinder, G209c
D.J.C. Speet, sergeant vrijw. landstorm, Mauritsweg 67
A. v.d. Staay, houtbewerker, G98
C. v.d. Staay, vlasarbeider, G30
D. v.d. Staay, caoutchoucwerker, G74
J. v.d. Staay, stoker, E129
J. v.d. Staay, bankwerker, Mauritsweg 58
W. v.d. Staay, rijwielhandelaar, G66
L. Stam, machinist, G113
Wed. A. v.d. Stel, z.b., E145
C. v.d. Stel, vlasarbeider, Mauritsweg 41
C.A. Stip, ijzerwerker, G231
C.J. Stip, boerenarbeider, G205
P. Stip, kolenwerker, G212
Wed. A. Stok, z.b., E133
C. Stok, vlasarbeider, G114
F. Stok, tuinder, E119
G. Stok, koopman, F59
H. Stok, schoenmaker, F69
L. Stok, fondsbode, F40
M. Stok, caoutchoucwerker, Mauritsweg 13
J. Stolk, fabrieksarbeider, G108
P. Stolk, tuinder, F76a
P. Sturrus, tuinder, G209d
T
H. Tameris, sjouwerman, G216
H. Tameris, vlasarbeider, G178
L. v.d. Tholen, koopman, E120
H.W. Thomassen, kolentremmer, G209
P.A. Timmers, aardappelenkoopman, F43
W. van Turenhout, tuinder, Mauritsweg 22
A. van Turnhout, tuinder, G237
W.H. van Turnhout, sjouwerman, G147
V
A.B. Vaandrager, dierenarts, G70
H. Valster, sjouweerman, E69
W. Valster, kleermaker, F65
J. Velthuizen, metselaar, G105
A. v.d. Ven, groentenkoopman, Mauritsweg 77
B. Vergunst, remmer N.S., G202
B. Vergunst, remmer N.S., G112
J.H. Verkerk, hoofd openb. school, E76
Wed. A. Verveer, z.b., G115
B. Verveer, fabrieksarbeider, F7
D. Verveer, vlasarbeider, E97
H. Verveer, vlasarbeider, G35
H. Verveer, vlasarbeider, E177
J. Verveer, vlasarbeider, G86
B. Visser, landbouwer, G165
H. Visser, vlasarbeider, G56c
J. Visser, tuinder, G242
J.A. Visser, sjouwerman, G8
L. Visser, tuinder, G140b
M. Visser, bouwknecht, E187
P. Visser, tuinder, E172
P. Visser, landbouwer, E114
W. Visser, boerenarbeider, G241
W. Visser, landbouwer, G118
Wed. A. de Vogel, z.b., G103
P. de Vogel, ijzerwerker, Mauritsweg 30
H. v.d. Vorm, timmerman, E85b
Wed. K. v.d. Vorm, z.b., E89
M. v.d. Vorm, machinist, G22
J. v.d. Vorm, landbouwer, E93
A. de Vos, inspecteur spaarverz., G122
Wed. C. de Vroed, z.b., G89
J. de Vroed, vlasarbeider, E156
M. de Vroed, sjouwerman, E112
A. van Vugt, landarbeider, G170
G. van Vugt, ijzerwerker, Mauritsweg 49
G. van Vugt, tuinder, G188
H. van Vugt, sjouwerman, G217
A. van Vuren, vlasarbeider, E154
W
B. v.d. Waal, broodbakker, G5
H. v.d. Waal, landarbeider, G192
J.C. v.d. Waal, sjouwerman, Mauritsweg 5
P. v.d. Waal, boerenarbeider, G190
J.W.A. v.d. Waals, lijnwerker, Mauritsweg 83
D. Waard, tuinder, G194a
H. de Waard, koopman, G111
J. de Weerdt, sjouwerman, G198
J.W. v.d. Wel, koopman, G139
G. Weygertse, landarbeider, Mauritsweg 57
H. van der Wiel, commies ter secret., G237
G. Willemstein, ijzerwerker, G257
M. Willemstein, z.b., G184
J. van Willigen, kantoorbediende, Westzijde
Wed. B. Wilschut, smederij, E186
M. Wilschut, smid, F56a
W. Wilschut, smid, F33
Wed. W. Wilschut, z.b., G95
A. van Wingerden, vlasarbeider, G256
Wed. A. van Wingerden, vlasarbeidster, F15
P. van Wingerden, scheepsb., Mauritsweg 84
W.J. van Wingerden, sjouwerman, G38
R. van Winsen, landbouwersknecht, G87
H. de Wit, smid, Mauritsweg 37
P.D. van Wijk, sjouwerman, G63
Y
A. Ysselstein, tuinder, E116
Wed. H. Ysselstein, winkelierster, E144
J.M. Ysselstein, bouwknecht, Mauritsweg 51
W. Ysselstein, winkelier, E195
Z
Wed. G. Zaayer, landbouwster, E131
G.H. de Zeeuw, landbouwer, F27
Wed. G.H. de Zeeuw, z.b., F54
J.G. de Zeeuw, oud-burgemeester, secret.-penningmeester Polder Reijerwaard
J.H. de Zeeuw Jr, commies ter secr., G145
J.W. de Zeeuw, brievengaarder, F71
M. de Zeeuw, onderwijzer, E191
M. de Zeeuw, broodbakker, Mauritsweg 3
W. de Zeeuw, timmerman, Mauritsweg 9
Wed. A. van 't Zelfde, z.b., E183
C. van 't Zelfde, sjouwerman, E159
D. van 't Zelfde, vlasarbeider, E103
G. van 't Zelfde, tuinder, G56a
G. van 't Zelfde, vlasarbeider, E150
J. van 't Zelfde, draadwinder, Mauritsweg 11
P. van 't Zelfde, ijzerwerker, E169
Wed. P. van 't Zelfde, z.b., E121
Wed. M. Zevenbergen, z.b., Mauritsweg 12
P. Zevenbergen, vlasarbeider, F23
W. Zoetekouw, verpleegster, E199

paragraaf

Rijsoord, 14 Nov. - Donderdagavond hield de Maatschappij tot van 't Algemeen, departement „Overmaassche Dorpen" in de zaal van den heer Boon een voordachtavond. De heer Gerard Arbous van Amsterdam, die hier optrad, declameerde o.a. een Florentijnsch treurspel van Oscar Wilde en eenige fragmenten uit Tijl Uilenspiegel. De belangstelling voor dezen avond was vrij goed.
- In een ingezonden stuk in het „Nieuw- en Advertentieblad voor het eiland IJsselmonde" dringen een groep belastingbetalers er op aan dat Rijsoord een zelfstandige gemeente moet worden, zij moet niet meer staan onder de gemeente Ridderkerk. De inzenders, waarbij een zekere heer Jac. van Nes wel zal behooren, schrijven het volgende:
"In Rijsoord lacht men om dat waanzinnig spel, (een speelplaats wordt hier bedoeld) daar voelen wij niet de minste beheofte aan, maar meoten het toch mee betalen. Onze Waal biedt gelegenheid voor roeien, zeilen, zwemmen, en aan den Waalweg kan men fietsen, boompje klimmen, nesten uithalen, slootje springen en is voor de verliefden een pracht plaats voor de werking van een toegenegen hart."
We wisten niet, dat de heeren zoo dom waren om zulke onzinnige dingen neer te schrijven. De schrijvers behooren echter niet tot het proletariaat, want anders zouden zij zeker weten, dat het een uitkomst zou zijn voor de ouders, als hun kinderen naar speelplaatsen konden gaan. Zij stonden dan niet aan het gevaar bloot, dat ze overreden zouden worden door een of ander voertuig. De Waal biedt uitstekend gelegenheid tot roeien en zeilen, maar de arbeiders moeten hier met hun gezin van ƒ 12 tot ƒ 16 per week leven, en kunnen geen boot koopen, dus zouden alleen de heeren vlasboeren landbouwers daarvan kunnen genieten; een vischacte is niet te verkrijgen, daar deze te duur is en het zwemmen in de Waal is onmogelijk, daar deze een kolossaal groote hoeveelheid modder bevat. Wat het boompje klimmen enz. betreft, die zou weldra door een politie-verordening verboden worden.
De heeren die dergelijke onzin schrijven, staan op een laag geestelijk peil. Laten de heeren Van Nes & Co. eerst eens beginnen om hun arbeiders behoorlijk loon te geven en korteren werktijd, ruimere woningen, het oprichten van lees- en studieclubs, en verder wat kan dienen om de arbeiders te brengen tot meerdere ontwikkeling. Zij zouden dan meer doen dan tot heden, want de bijbelspreuk „Van brood alleen kunt gij niet leven" komt niet in hunne christelijke gedachte op.

1926

Openbare Vrijwillige Verkooping.
Notaris L. J. REYNVAAN te Zwijndrecht, is voornemens op Woensdagen 17 en 24 November 1930, telkens des avonds 7 uur te Rijsoord in het Koffiehuis van J. BOON bij Veilingen afslag te verkoopen:
1. Een WOONHUIS gemerkt G28a, Schuur, ERF en Tuin te Zwijndrecht, Langeweg, Kadaster Gr. Lindt, Kijfhoek Sectie C. No. 528 en het Z.O. gedeelte van No. 529, verhuurd voor f 3.75 per week.
2. Een WOONHUIS gemerkt G28, Schuur. ERF en Tuin te Zwijndrecht, Langeweg, Kadaster Gr. Lindt, Kijfhoek Sectie C. 529 het N.W. gedeelte, verhuurd voor f 3.25 per week. No. 1 en 2 worden gecombineerd afgeslagen.
3. Een WOONHUIS gemerkt F67, met Schuur, ERF en Tuin te Rijsoord, Kerksteeg, Kad. Sectie E. No. 334, groot 3 A. 70 cA., verhuurd voor f 2,27 1/2 per week. Betaling en aanvaarding 31 December 1926. Te bezichtigen Dinsdagen 16 en 23 November a.s. van 2-4 uur.
Nadere inlichtingen te verkregen bij den notaris.

1928

NA AFBRAAK AANLEG VAN EEN MODERN TERRAS.
Ook onder Rotterdammers geniet het Rijsoordsche Koffiehuis groots bekendheid. Van oudsher, - maakt een privilege tot het heffen van tolgeld in de 17e eeuw niet reeds melding van deze alom bekende uitspanning, - is het een uitgangspunt voor visschers, die in de wateren van Rijsoord en Ridderkerk ten vangste uittogen, en nog in dezen tijd vertrekken er dagelijks van 6 tot 8 booten met visschers naar de bekende „goeie plekjes". Niet minder bekend is de groote schuur met gelegenheid tot uitspanning, die voor het hotel staat. Deze schuur toch, - die nog verre van fraai is, - belemmert niet alleen het uitzicht van het hotel, maar is tegelijkertijd een minder gewenscht aanhangsel, dat in dezen modernen tijd van efficiency een lastige sta-in-den-weg werd.
Reeds eenigen tijd waren er onderhandelingen gaande tusschen den eigenaar van het hotel, den heer J. Boom [Boon], en het gemeentebestuur van Ridderkerk, om middelen te beramen deze schuur, - in samenwerking met rijk en gemeente - te doen afbreken. Wij vernemen thans, dat het gemeentebestuur de schuur heeft gekocht en deze zal laten afbreken. Op de plaats, waar het gebouw gestaan heeft, zal een modern aangelegd terras voor het hotel worden gemaakt.

De Dordrechtsche Courant 3 oktober 1928
paragraaf

RIDDERKERK.
- Door den raad is besloten van den heer J. Boon te Rijsoord aan te koopen de stal, staande tegenover het hotel van genoemden heer, voor de som van f 3000. Hierdoor wordt een verkeersverbetering verkregen. Van de vrijkomenden grond zal aan het rijk worden ver kocht 74 M2 tegen den prijs van Í 1500,-.
- Onder het vee van de gebrs. van der Vorm aan den Pruimendìjk is een geval van mond- en klauwzeer geconstateerd.

De Dordrechtsche Courant 13 oktober 1928
1929

RIDDERKERK.
- In de plaats van den heer H. Bodegom, te Bolnes is tot voorzitter van de Openbare Lagere School te Bolnes gekozen de heer P. J. van Proojen aldaar.
- Op Maandag 29 April a.s. des namiddags te 4 uur zal in de Openbare Lager School te Oostendam gelegenheid worden gegeven kostelooze inenting en herínenting.
- De stal, tegenover hotel Boon te Rijsoord, welke door de gemeente is aangekocht zal in het belang van het verkeer en ten behoevan een ruimere speelplaats voor de O.L. School aldaar worden afgebroken. Hierdoor zal bovendien het schilderachtig gedeelte nabij de brug over de Waal te Rijsoord een groots verfraaiing ondergaan.

De Dordrechtsche Courant 27 april 1929
paragraaf

RIJSOORD.
Door den heer D. Ceelen q.q., alhier is bij de openbare vrijwillige verkooping bij afslag door den notaris F. v. d. Straaten te Mijnsheerenland, in hotel Boon gekocht een tuinderswoning met schuur en 3.06.97 H.A. tuinland voer den som van ƒ 15.550.

1933

RIJSOORD.
Aanbesteding. Architect J. Bulsing te Ridderkerk zal op Woensdag 22 Februari a.s. des n.m. 3 uur trachten aan te besteden in het hotel van den heer Boon te Rijsoord het bouwen van een woonhuis voor den heer C. C. van der Linden aan den Rijksstraatweg. De inschrijving kan in massa en in perceelen geschieden

paragraaf

De typische 'aanleg' halverwege Dordt en Rotterdam aan de Waal bij de Rijsoordsche brug. Een fijn landelijk zitje aan het mooie water, hengelwater, roeiwater, waarvoor al is de Waal niet goed.

1940

Openbare Verkooping
te RIJSOORD (gem. Ridderkerk)
(wegens sterfgeval)
Notarissen H.J. VAN DER VLERK te Zwijndrecht en L. VAN LANGE te Moordrecht, zijn voornemens op Woensdag 20 Maart 1940 bij veiling en op Woensdag 27 Maart 1940 bij afslag, telkens des voormiddags 11 uur, in het Café „In 't Wapen van Rijsoord" te Rijsoord, F. 73, in het openbaar te verkoopen:
1. Het HEERENHUIS met Erf, Tuin en Boomgaard te Rijsoord aan den Rijksstraatweg F. 53, groot ong. 11 A. 25 c.a. grondl. f 18.14.
2. Een PERCEEL TUINLAND en weg naast en achter perc. 1, ten deele geschikt voor bouwterrein, groot ong. 1.80.24 H.A., verhuurd voor f 225.— de massa tot 1 Maart 1941. Grondl. f 24.33.
3. Een PAND, bevattende twee Woningen. te Rijsoord aan den Pruimendijk E.l83 en E.l84 met drie Schuren, Erf, Tuin, Boomgaard en water, groot ong. 18 A. 74 C.A, Huur ƒ 8.50 p.w.; grondl. / 13.40.
4. Een Huis annex bergplaats te Pruimendijk E. 182, met Erf, Tuin, Boomgaard en water, Rijsoord aan den [...] groot ong. 18 A 50 c.A., huur f 3,- p.w., grondl. ƒ 5.64. Aanvaarden en betaling 29 April 1940.
Bezichtigen 18, 19 en 26 Maart 1940, nam. 2-4 uur, met bewijs van toegang van den notaris. Nadere inlichtingen ten kantore ian voornoemde notarissen, te Zwijndrecht, Veerplein 20, Tel. Dordt 5578 en te Moordrecht, Tel. 31.

1949

in 't Wapen van Rijsoord (Het vr3e volk: democratisch-socialistisch dagblad 26-8-1949)
Rijsoordse Kees zijn de trouwe supporters van oude weg
„Ach, vroeger.....", zegt de soos bij het veer van Zwijndrecht
(Van een speciale verslaggever)
Voor het hekje, van dat Rijsoordse huis staat Gerrit. Kees staat er natuurlijk ook. Gerrit staat hier alle dag met de pet plat op het hoofd, een beetje voorover. Kees ook. Ze kijken naar de wagens, die over hun weg rijden, de straatweg naar Dordt.
„Het wordt weer veul drukker", zeggen ze. En ook: „Toen de iepen hier stingen, was het veul mooier, niet Kees?" De iepen, hoge iepen met volle donkere kruinen, dat was de glorie van Rijsoord en van de hele oude weg. „Daar stond zo'n zware boom weet je nog? En daar!"
Ja, overal stonden de bomen: Eén lange rij, met een dicht bladerdak, groen en golvend als de zee.
In Rijsoord betreuren Kees Stok en Gerrit de Graaf nog elke dag de vergane schoonheid. En druk dat het toen was! Als Gerrit zijn geitje - hij had toen een geitje - uit de berm aan de overkant wilde halen, moest-ie soms wel tien minuten wachten vanwege het verkeer.
"Maar het wordt al weer drukker, meneer. De tuinders rijden nou met auto's langs. Hier op 't dorp bennen, d'r al twee, die met zo'n ding rijden in plaats van met het paard. Net zo ik zeg, alles gaat Amerika worden. Maar bomen gaan ze ook weer planten!"
In stilte hopen ze dat het weer zal worden als vroeger, met schaduwrijke bomen en met veel verkeer. Want zij zijn nog de trouwe supporters van deze weg.
Maar één ding is nog zoals in het verre verleden: halverwege ligt het café „In 't wapen van Rijsoord". De hengelaars zijn de Waal van Rijsoord en het café ook trouw gebleven Ze huren er een bootje, ze drinken er in de veranda langs het water hun kop koffie. Hengelaars en generaals hebben hier vaak gezeten. Eerst Napoleon, toen generaal Winkelman (om hier de wapenstilstand te ondertekenen). Daarna de Duitse generaals. Maar de baas ziet toch liever leefnetten dan maarschalksstaven.
Dan komt Zwijndrecht, een trechtertje, de hol en de pont.
Waarachtig, die vaart nog. Maar nu staat er geen dozijntje auto's op het dek. Niet één wagen vaart nog over.
Maar de soos is er nog wel. We bedoelen niet de soos van „Het Witte Paard". „Het Witte Paard" is nu een drukerij. We bedoelen de soos op het trottoirtje waar Jan Legerstee en Jan van Vuuren staan. De stenen zijn er uitgebeten van 't pruimensap en u kunt dat plekje dus altijd vinden.
„Aoh, vroeger", zeggen ze hier. „Wat al vertier, wat al leven. Vroeger, toen ouwe Jan de Hollander op Zondagochtend klokke twaalf de burgerlijke stand kwam voordragen."
Ze wisten het natuurlijk al lang dat Margje met Piet van Jan zou trouwen en dat Kees begraven was, maar je wilde het toch nog wel eens horen uit de mond van ouwe Jan de Hollander.
De rijke heren van Dordt dronken hun borreltje in het hotel en in het café van Pieterman kwamen de boeren. Ze kochten op de Dordtse markt een varken, voor een dubbeltje het pond, ze kwamen over met het veer en bij Pieterman gingen ze dan wedden, wiens zeug de zwaarste was.
Nu komt er alleen maar voet- en fietsvolk mee met het Zwijndrechtse veer. Daar op de soos denken ze nog vaak aan die tijd, waarin er maar één Dordtsestraatweg was.
Wat is er overgebleven van zijn verlengstuk Dordt-Moerdijk?
Jawel, het ligt er nog. Het loopt parallel met de nieuwe racebaan naar de brug. Maar de bomen zijn verdwenen, de auto's zyn verdwenen. Alleen de fietsers zwoegen er door de open vlakte tegen de bolle wind. Op de andere weg is er voor hen geen plaats. Ze worden er niet opgeschrikt door jagende wagens, die de pont nog willen halen. Bij het koffietentje houdt de wereld op. Alleen water en „Waterloo", al langer dan een eeuw hotel. In de lunchzaal zit één man. Hij speelt met zijn hengelgerei en heeft zo juist een haakje in zijn broek geslagen. „Toch hebben we hier vaak gasten", vertelt de waardin. „En we hebben Bols en Wijnand Fockink en we hebben Hulskamp en ..."
Ze somt al haar geestrijke dranken op. Zo droevig en eenzaam is het einde van deze eens zo roemruchte weg ...

Kees Stok en Gerrit de Graaf

1959

Gevraagd Kelner voor aflos, 2 à 3 dagen p. week.
Hotel in 't Wapen van Rijsoord, Straatweg 67, Rijsoord.