rijsoord banner

- Rijsoord, 23 Augustus. Zaterdag werd bij eenvoudige plechtigheid, in tegenwoordigheid van den aanbesteder en diens echtgenoote, den architect en den aannemer van het Café Restaurant "Schoonzicht" [Bellevue], door de jonge juffrouw Anna Paulina v.d. Woude, de eerste sten gelegd voor dat Café. De naam "Schoonzicht" lijkt ons voor dit koffijhuis zeer juist gekozen, want aan den Straatweg op den hoek van den Lagendijk in het fraaie Rijsoord, komt dit gebouw werkelijk schoon gelegen. Het geheel belooft een mooi en solied gebouw te worden, dat den ontwerper-architect, J.L. van Rij te Bolnes, alle eer aan doet. Zoowel architect als metselaar en timmerman, zullen op dit mooie punt, met dat werk, succes in leggen. Rijsoord wordt een fraai gebouw rijker, waar menig tourist, 't zij fietser, automobilist, rijtuigman of voetganger, op aangename wijze zal kunnen pleisteren.

- Voor eene zeer talrijke schare nam Ds. F.H. van Leeuwen Zondagmiddag j.l. afscheid van zijne gemeente. Tot tekst had Zijn Eerwaarde gekozen I Thess. 3:12: en 13. Den scheidenden leeraar werd Psalm 121:4 toegezonden.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 24 augustus 1904 (27e jg. No. 2770)