rijsoord banner

- Rijsoord, 3 Juli. Meermalen ontvangt ons plaatske een nachtelijk bezoek van Rotterdamsche hengelaars, wien het nog al eens gelukt, eene flinke hoeveelheid visch uit den Waal machtig te worden. Edoch, de wijze, waarop ze in het bezit er van komt, is niet altijd eerlijk. Dat ondervond de pachter van het vischwater. Zondagmorgen j.l., toen het bleek, dat de heeren hengelaars daar zoo vrij geweest waren, een fuik stuk te snijden en zich op die manier te voorzien van visch.

- Het dochtertje van den heer W. v.d. B., dat Dinsdagavond j.l. aan den Waalkant stond te hengelen, had het ongeluk, van het z.g. "stap" in de Waal te vallen, maar werd spoedig door A. v. W. weer op het droge gehaald.

- Woensdagmorgen j.l. arriveerde alhier de rijdende pontontrein der pontonniers. In een tijdsverloop van een paar uur werd ten oosten van de trambrug over de Waal een brug geslagen, die eenigzins versierd werd. De manschappen en de pontonniers marcheerden en en reed er over, waarna ook aan het publiek de gelegenheid werd aangeboden, over de brug te loopen. Het jongere volkje maakte hiervan een gretig gebruik. Na de rust werd de brug weder opgeheven en trok men over Achterambachtsche weg, waar eene oefening werd gehouden in het transport over het water.

zaterdag 4 juli 1903 (26e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2653