rijsoord banner

- Rijsoord, 17 Januari. De Christelijke Zangvereeniging alhier is door de alhier bestaande afdeeling van "Patromonium" uitgenodigd, om in hare vergadering van 16 februari a.s. eenige harer keurnummers uit te voeren.

- De Amerikaansche dames en heeren die des zomers in deze gemeente verblijfhouden, vergeten ons niet al scheidt in de winterdagen ons de zee. Er is n.l. van hen een kist onderweg naar hier, gevuld met voorwerpen van verschillende aard om onder de behoeftigen en onder de jeugd te worden uitgedeeld. Ieder is nieuwsgierig naar den inhoud van de kist, niet het minst zij die een vorig jaar bedacht werden en voor het grootste gedeelte, zoo het voorwerp niet voor onmiddellijk gebruik bestemd was, het geschenk met zorg bewaarden.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 18 januari 1896 (19e jg.) (collectie Maliepaard, foto 46, map384)