rijsoord banner

- Rijsoord, 2 November. De Vereeniging ter bevordering van getrouw schoolbezoek zal Maandagavond a.s. ten huize van den heer G. Vink hare wintervergadering houden.
- Door den Centralen Raad van Beroep (Obngevallenverzekering) te Utrecht werd in de openbare terechtzitting uitspraak gedaan over het hooger beroep van Adrs. Reedijk, chemicus, thans woonachtig te Zwijndrecht, tegen de uitspraak vand en Raad van Beroep te Dordrecht, houdende bevestiging der beslissing van het bestuur der Rijksverzekeringsbank, waarbij de door hem aangevraagde schadeloosstelling niet wordt toegekent, ter zake vane en ongeval, hem den 30sten maart 1905 te Zwijndrecht in dienst van de Internationalen Guano- en Superphosphaatwerken overkomen, waardoor de linker wijsvinger niet normaal is, en het eindlid van dien vinger stijf is. De Raad overwoog, dat die stijfheid den getroffene in geen enkel opzicht verhindert, zijn werk te doen en hj dientengevolge niet ongeschikt is geworden tot het verrichten van zijn gewone werk. De Centrale Raad bevestigde dan ook de uitspraak.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard zaterdag 03-11-1906 (no. 2999)