rijsoord banner

- Rijsoord, 10 April. Zondagmorgen jl. maakten wederom een vijftigtal Rotterdamsche gymnasiasten, die zich vrijwillig in den wapenhandel oefenen, eene militaire marsch naar ons, aan natuurschoon zoo rijk Rijsoord. Na geruimen tijd in het Rijsoordsch koffiehuis vertoefd te hebben, namen zij den terugtocht weer aan. Met staande trom trokken zij onze gemeente uit, hetgeen nog al wat kijkers naar buiten lokte. De troep stond onder commando van de twee officieren der Rotterdamsche Weerbaarheid.

- Het schoone voorjaarsweer heeft in den afgeloopen tijd heel wat drukte op het veld en in ... Zaaien en pooten was aan de ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 11 april 1894 (17e jg.)