rijsoord banner

Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Mej. Fr. Wartena in ahar atelier Veldhuizerlaan.
Mejufrouw [Froukje] Wartena, die onlangs haar werk bij Rogmans en de Vos exposeerde, heeft thans in haar atelier - het oude atelier van den beeldhouwer Mendes da Costa aab de Veldhuizerlaan - een kleine tentoonstelling ingericht. En hier met het mooie hoge licht, met het eigenaardige atelier-mileur, komt het nog beter tot zijn recht. De kleur is helderder, het hangt er niet zoo 'tentoonstellingsachtig', het is er genoegelijker. Wij kunnen dan ook ieder aanraden er eens een kijkje te komen nemen. Zoo'n tentoonstelling in 'eigen home' is voor velen nog aantrekkenlijker dan eene in een kunsthandel, en het is voor de kunstenaresse ook wel plezieriger als er bezoek komt. Wanneer men zijn atelier ontruimt om zijn werk eens te laten zien, datn wil men ook wel dat er menschenkomen om het te zien, niet waar? R.W.P. Jr.

De Bel 18-9-1928