rijsoord banner

Js. Van der Poel Jz., die met zijn vader en negen broeders en zusters, eenige jaren geleden, van Rijsoord naar Chicago (Amerika) als werkman vertrok, is thans aan de academie aldaar als hoogleeraar-kunstschilder werkzaam. Zijn broeder, C. Van der Poel, heeft na driejarige studie aan het Chicago College of Pharmacy met goed succes examen afgelegd als apotheker, en een andere broeder, Jn. Van der Poel, heeft een nieuwe stoommachine en nieuwen stoomketel opgericht (van eigen fabrikaat) tot het drijven der machines in zijn fabriek. Hij maakt nu machines van 6 tot 50 paardenkrachten.

De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad 5-4-1884