rijsoord banner

- Rijsoord, 12 Juli. De Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht deed Woensdag, 10 Juli j.l. uitspraak in de zaak van P. de R., alhier, wegens beleediging ambtenaar en veroordeelde hem tot f 10 of 5 dagen hechtenis.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 13 juli 1907 (30e jg. No. 3071)