rijsoord banner

- Rijsoord, 10 Januari. Is het des zomers een eigenaardig gezicht, tal van roeibootjes op onze Waal te zien voortglijden, niet minder verrukkelijk is het, wanneer honderden en honderden schaatsenrijders zich op hunnen stalen vleugelen over den ijsvloer voortbewegen.
't Was dan ook de vorige week verbazend druk op de Waal: 't krioelde van rijders en rijdsters. Alle omliggende dorpen, ja zelfs de twee naburige steden, hadden hun contigent geleverd. Hier laveerden er jeugdige rijen, "vrijster en vrijer bij beurte voorop", daar "ijlden er, gekromd in het spannende pogen", recht naar het doel.
"Pels en pijjakker, baai en zij schertsen er en waren in de tenten vriendelijke buurtje".

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard 11-01-1893