rijsoord banner

- Rijsoord, 17 Mei. Een behoeftig huisgezin alhier, dat van J. Huizer, ontving van H.M. de Koningin een bankbiljet van f 25,-.

- Met Mei zijn aan de Openbare School alhier aangegeven 23 nieuwe leerlingen.

- Door den heer C. Van Nes is met 12 bakken een begin gemaakt met het rooten in de Waal en wel met afvavl van vlasstroo, het zoogenaamde "bolrap".

- Ds. W. Lamers, pred. bij de Hervormde gemeente alhier, komt voor het drietal voor predikant bij dezelfde gemeente te St. Michielsgestel.

- De collecte voor de Kas tot ondersteuning van hulpbehoevende studenten heeft bij de Gereformeerde gemeente alhier opgebracht de som van f 11.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 18 mei 1895 (18e jg.)