rijsoord banner

- Rijsoord, 3 Juni. Op het drietal voor de Ned. Herv. kerk te Rotterdam, ter voorziening in de vacature-Krayenbelt, komt als no. 2 voor onze oud-predikant, Ds. W. Lamers te Goes.

- Naar men verneemt, worden bij de betrokken autoriteiten pogingen aangewend, om de bewoners van den Waaldijk van den gewijzigden postdienst en die van den Waalweg ook van de avondbestelling te doen profiteeren. De Waalwegbewoners ontvangen tot heden slechts de morgenbestelling.

- Voor de met 1 Juli a.s. vaceerende betrekking van organist bij de Ned. Herv. kerk hebben zich 4 sollicitanten aangemeld, waaruit eerstdaags eene keuze zal gedaan worden.

woensdag 4 juni 1902 (25e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2540