rijsoord banner

- [RIJSOORD] J.l. Dinsdagmiddag te halféén reed de knecht van den landbouwer A. van der Giessen uit H.I.-Ambacht met een voer vlas de Rijsoordsche brug af. Tezelfder tijd kwam de stoomtram uit de richting Zwijndrecht aan. Het paard schrok hiervan en door het hevige slingeren viel de wagen om, terwijl het paard met den dissel en de voorwielen verder holde. Spoedig werd het echter gegrepen en tot staan gebracht. De voerman kwam met den schrik en eenige schrammen vrij. Ook aan den wagen was niet veel beschadigd.

- [RIJSOORD] Pas op de fiets! De werkman A. v. Kl., wonende aan de Westzijde, had zich per fiets naar zijn aardappelland begeven. Zooals meer gebeurt, had hij het rijwiel tegen het damhok gezet en zich het land in begeven. Bij zijn terugkomst kwam hij tot de ontdekking dat een ander de fiets had medegenomen. Hoewel spoedige aangifte bij de politie volgde, heeft men den dief niet kunnen opsporen.

- [DUBBELDAM] De heer P. Jas heeft zijn benoeming tot wethouder aangenomen.

- [DUBBELDAM] Gisterenmiddag ongeveer twee uur had de 45-jarige werkman Adrs. Kok Bz, in dienst van de visscherij De Nieuwe Merwede aan den Kop van 't land en wonende aldaar aan den Heerenweg C37 het ongeluk bij het lossen van grint uit een schip, te struikelen, waardoor hij voorover met de borst op zijn kruiwagen viel. Daar hij moeilijk kon loopen en veel pijn had, werd hij door een paar zijner kameraden op een kar huiswaarts gereden. De ijlings ontboden geneesheer dr. Feije de Jong verscheen spoedig, doch oordeelde den teostand niet al te zorgwekkend.

Dordrechtsche Nieuwsblad 9 september 1915