rijsoord banner

- Rijsoord, 12 Juni. De heer Van Selms te Kralingen, candidaat tot den Heiligen Dienst, hoopt a.s. Zondagmorgen de godsdienstoefening in de Ned. Herv. Kerk te leiden.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 12 Juni. Het hier gevestigde fanfarekorps (Directeur de heer M. Willemstijn) behaalde op het groot nationaal concours gehouden te IJselmonde den 2den Pinksterdag den 2de prijs A in de derde afdeeling fanfare. Bovengenoemd korps zal ook deelnemen aan ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 13 Juni 1908 (31e jg. No. 3167)