rijsoord banner

- Rijsoord, 27 Februari. Op de heden alhier gehouden vergadering van de afdeeling IJselmonde der Holl. Maatsch. van landbouw werden de bekroningen uitgereikt, welke den inzenders dier afdeeling op de Dordtsche tentoonstelling zijn te beurt gevallen. Daarna hield de heer mr. Nebbens Sterling van Dordrecht eene boeiende en leerrijke rede over Russische toestanden, voornamelijk op het gebied van den landbouw.
- Hendrik-Ido-Ambacht, 2 Maart. Gisteren avond ten half acht brak, door eene tot dusver onbekende oorzaak, eene felle brand uit in eene schuur aan den Vrouw Geelenweg onder deze gemeente in eigendom toebehorende aan mevr. de wed. D. Volker alhier en inhuur bij den landbouwer W. De Snoo. Een aantal landbouwproducten, door verschillende eigenaars daarin geborgen werd al spoedig door het vuur verteerd dat met ontembare kracht bleef voortwoeden in eene groote partij vlasafval, toebehoorende aan den heer Noorlander, die tot het dak lag opgelast tegen den muur, welke de schuur scheidt van het tot woning ingerichte gedeelte. Dank zij de hechtheid van dien muur en de gunstige richting van den krachtigen wind, konden de bewoners hun ganschen inboedel in veiligheid brengen, terwijl de brandweer, welke spoedig met hare spuit op het terrein aanwezig was, de omliggende perceelen beschermde. De schuur, die tot den grond toe vernield is, was geassureerd bij de maatschappij "Holland" te Dordrecht; van de verbrande goederen was slechts een gedeelte vezekerd.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 4 maart 1891 (14de jaargang; nr. 1371)