rijsoord banner

- Ridderkerk, 18 Februari. Reeds lang hebben wij hier uitgezien naar een begin, dat gemaakt zou moeten worden om de zoo vurig gewenschte waterleiding te krijgen. Tot nog toe heeft men er niets van gehoord. Allerlei geructen zijn daaromtrent in omloop. Nu evenwel wordt er weer iets van vernomen. In de eerstvolgende reedsvergadering is o.a. aan de orde gesteld een nieuw plan of wijziging van het bestaande in zake den concessionaris der waterleiding. Mocht toch nog eenmaal Ridderkerk zich kunnen verheugen in het bezit eener waterleiding.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 19 februari 1890 nr. 1263 (13e jg.)