rijsoord banner

Rijsoord, 3 Juni.
Na eene rust van drie maanden is de visscherij in de Waal weder geopend. Voor de visschers is het zeker niet pleizierig zoo'n langen tijd in het dolce far niente door te brengen. Hebben zij een voordeeligen zomer dan maakt deze alles weer goed. Maar ziet - een nieuwe ramp heeft zich dezer dagen voor hen geopenbaard. Als zij de fuiken geplaatst hebben, werden deze door een onbekende insect in twee à drie nachten deerlijk gehavend. Dit insect knaagt de mazen af en maakt daarvan hun cel, waarin zij wonen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 4 juni 1892 (15e jg.)