rijsoord banner

- Ridderkerk, 3 Juli. Groote levendigheid heerscht al in onze gemeente, vooral in de wijk Bolnes, waas a.s. Woensdag in het heerlijke bosch van het huis Ten Donck het Zuider-Zendingsfeest zal plaats hebben. Op een weiland in de nabijheid is een groote tent gebouwd, waarin voor het publiek ververschingen te krijgen zullen zijn. En verder aan den weg langs het bosch verrijzen nog vele ontspanningsplaatsen. Ook op andere wegen in de gemeente zouden vele tenten en stalletjes verrijzen, als dat wijselijk niet geweerd werd.
Er wordt een groot getal bezoekers van het Zendingsfeest gewacht. De plaats is zoo gemakkelijk per boot te bereiken en dus met weinig kosten, terwijl de flinke wegen uitmuntend gelegenheid aanbieden voor bezoek per rijtuig. Gelegenheden voor stallling van paarden zullen er dan ook vele zijn en door borden aan den weg kenbaar.

- Ds. W. Verhoeff, predikant bij de Gereformeerde kerk alhier, heeft een beroep ontvangen naar dezelfde kerk te Gerkesklooster in Friesland.

zaterdag 4 juli 1896 (19e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1925