rijsoord banner

RIJSOORD, 3 Jan.
Dat ons aangenaam gelegen plaatsje met het zoo gunstig en soliede ingerichte koffiehuis met zijne ruime zalen, van den heer Van Warendorp, zijn onden roem niet heeft verloren, getuigde de menigte arretuigen, die verleden week uit alle deelen van het eiland alhier aankwamen. De visscherij in de Waal alhier, die door de familie Van Nes gedurende een halve eeuw in pacht is bezeten, werd door die zelfde familie bij vernieuwing voor een aantal jaren ingehuurd.

De grondwet 31-01-1888