rijsoord banner

PLAATSELIJKE BERICHTEN.
„Niels Ilolgcrsons wonderbare reis".

Voor een groot gezelschap dames, leden van de Ned. Ver. v. Huisvrouwen, heeft Mej. Ballantijn op boeiende wijze liet boek van Selma Lagerlöf „Niels Holgersons wonderbare reis" verteld, terwijl ondertussen dc lichtbeelden van liet Zweedse landschap en de daarin levende figuren werden getoond.
Freule van Eysinga, wonende te Elspeet, heeft deze fraaie aquarel ten in opdracht gemaakt en heeft daarvoor twee jaren in Zweden gereisd. De schrijfster Lagerlöf hoeft de beelden gezien en in haar huis vertoond, liet boek begint met de lelijke streken van Niels ten opzichte van weerloze dieren en de kleine huiskabouter. Maar opeens is bij zelf zo klein als een kabouter en ondervindt meteen de consequenties van zijn plagerijen door vijandigheid van de dierenwereld. Op de rug van de lamme gans Maarten die met een vlucht wilde ganzen meetrekt, bemerkt Niels zijn afhankelijkheid en doet zijn eerste goede daad.
Weldra verleent hij zijn kleine attenties en diensten aan alle dieren waar deze - op de lange reis naar 't Noorden, Lapland - worden gevraagd, zoals aan de eekhoorn, de schapen, een koe, een paard enz.
Veel avonturen beleeft Niels terwijl men liet prachtige Zweedse land en 't Zweedse leven in beelden voor zich ziet.
We zien door de reeks bonte belevenissen dc karakterverandering van Niels langs de lijn: ondeugden, goede diensten uit zelfzuchtige motieven, goede daden uit bereidheid tot dienen, culmineren in het zich-zelf vergeten om den ander.
De laatste daad leidt dan tot liet weer mens worden.
De Presidente, Mevr. Lussenburg, dankte uit aller naam de kunstenaresse en de vertelster zeer hartelijk voor de bizonder mooie middag

Nunspeets Nieuws- en Advertentieblad 28-10-1955