rijsoord banner

- Rijsoord, 18 September. De heer C. Van Nes alhier, heeft dit jaar 377 gemeten, of 46 schepen vlas ter bewerking. Genoemde heer is dan ook de grootste vlasboer in Nederland.

- Reeds is alhier een begin gemaakt met aardappeldelven. Over de uitkomst klaagt men nog al, maar de qualiteit is uitmuntend.

- De varkens van J. De Z. alhier, die, zooals we in ons vorig nummer meldden, aan vlekziekte lijdende waren, zijn allen weer zoo goed als hersteld.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 19 september 1894 (17e jg.)