rijsoord banner

- Voor belanghebbenden zij ter gemeentesecretarie weder verkrijgbaar gesteld, aanvragen inzake jacht en visscherij.

- De ijk en herijk der maten en gewichten zal alhier plaats hebben als volgt: te Bolnes 25 Mei, op het Dorp 26 en 27 Mie en te Rijsoord 29 Mei.

- Rijsoord, 31 Maart. Tot Hoofd der Christelijke School is benoemd de heer H. Krielaard, in gelijke betrekking werkzaam te Lopik.

- Op de voordracht ter benoeming van eene onderwijzeres aan de Openabre School voor gewoon lager odnerwijs 3de Klasse no. 59, komt als no. 2 voor mej. C.A. Flohil.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 31 Maart. In de afgellopen week zijn van de werf der firma Jonker & Stans te water gelaten drie onderlossers groot 300 M3, voor rekening van de Internationale Maatschappij tot het aannemen van werken te Rotterdam en zullen de kielen gelegd worden ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 1 April 1908 (31e jg. No. 3146)