rijsoord banner

Letteren, Kunst en Wetenschap
Evenals vorige jaren, zijn ook dezen zomer een dertigtal Amerikaansche heeren en dames te Rijsoord (gemeente Ridderkerk) gelogeerd, waarvan de meesten de schilderkunst beoefenen.

Schiedamsche Courant 27-08-1894