rijsoord banner

- Rijsoord, 12 October. Door den Raad van Beroep (ongevallenverzekering) te Dordrecht werd Dinsdag j.l. ook behandeld de zaak van C. van Nes tegen het bestuur der Rijksvezekeringsbank. In deze zaak zal 22 October e.k. uitspraak worden gedaan.
- In de stoomtram, welke om 5.08 aankomt, bevonden zich o.m. eene vrouw met 3 kinderen, die te dezer palatse moesten uitstappen. Een der medepassagiers hielp de vrouw. Toen deze, met haar jongste kind op deen arm, op de eerste trede van den tramwagen stond, zette de tram zich in beweging. De vrouw sprong van de trede af, en viel, doch gelukkig bezijden de trambrug. Was zij een voet verder gevallen, of met een der kleedingstukken aan den wagen blijven haken, dan was ene ongeluk niet te voorkomen geweest. De man, die haar geholpen ahd, moest den buffer als zitplaats innemen, ten einde zijne reis te kunnen vervolgen. De kinderwagen der vrouw, welke in den postwagen stond, werd medegenomen naar Zwijndrecht.
- De broodbakker D.J. HUIJZER reed heden morgen te ruim kwart voor twaalf met zijn kar, getrokken door een hit, den Schalkendijk uit, toen opneens de locomotief vavn de tram tegen het achtergedeelte der kar aanreed. Deze werd op zij geslingerd en was heelemaak stuk, de hit liep een bloedende wonde aan den kop op, terwijl de berijder uit de kar werd geslingerd. In de rechtkamer van het Rijsoordsch Koffiehuis gebracht, bleek bij onderzoek door Dr. G. Flohil, dat de beide bovenbeenen en het rechtersleutel waren gebroken. Den zelfden middag werd HUIJZER naar het Ziekenhuis te Dordrecht vervoerd. Aan dit ongeluk heeft machinist noch stoker eenige schuld: de tram reed niet hard en er werd flink gebeld.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 13-10-1906 (No. 2993)