rijsoord banner

- C.E. DE KORVER - WILLEMSDORP
Het van oude bekende veerhuis "WATERLOO" met een prachtig gezicht op het Hollandsch Diep en de Brug.
Logement en Stalling, gelegenheid tot Dineeren en Soupeeren. Kamers te huur voor families en partijen.

- Ridderkerk, 2 September. Tot wethouder is met 9 van de 10 stemmen herkozen de heer A. Van 't Zelfde. Een stem was uitgebracht op den heer A. Plaizier.

- Bij besluit van B. en W. is aan G. Plaisier vergunning verleend tot het oprichten van eene vlasdroogerij aan den Lagendijk in het perceel kadastraal bekend onder C 2698 der gemeente.
Eene groote verbetering voor deze gemeente mag voorzeker de begrinding der polderwegen van "Oud- en Nieuw-Reierwwaard" genoemd worden, een werk, dat dit jaar nog totstandkomt. Daar waar men vroeger, bij een tochtje door de polders, bij vochtig weer, bijna in de modder bleef steken, heeft men thans reeds een vrij vasten weg verkregen. De landbouwers die wegens de kosten tegen het aanleggen van grindwegen waren zullen thans, in de drukte van den oogst, moeten erkennen, dat het gemak ruimschoots opweegt tegen de verhoogde polderlasten. Immers, moest men eertijds in het najaar de paarden afbeulen, om de laatste veldgewassen, als boonen en aardappelen thuis te halen, thans niet men ze lustig draven met zware vrachten.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 6 september 1890 (13e jg.)