rijsoord banner

- Rijsoord, 22 Februari. Onze hooggeachte leeraar en herder Ds. F.H. Van Leeuwen is in zooverre hersteld, dat hij Zondagmorgen a.s. zelf de godsdienstoefening zal leiden.

- Woensdagavond jl. omstreeks half zeven, werden onze inwoners opgeschrikt door het geklep van de brandklok. In eene ex-zwingelkeet, toebehoorende aan den heer D. De Jongh, in gebruik bij den heer B. Kooij en staande aan "de Zwaan" was door eene onbekende oorzaak brand uitgebroken. Nog voor de brandspuit op de plaats des onheils was, lag genoemde keet reeds tegen den grond. Den dicht bij de keet staanden schilderswinkel van den heer J. Den Hartigh hadden de omwonende buren met vereende krachten tegen de vlammen weten te beschermen, terwijl zij ook met emmers water de brandende overblijfselen der keet bluschten. Den hit den de kar van den heer Kooij had men nog bijtijds weten te redden. De brandspuit behoefde niet in werking gesteld te worden en werd naderhand door eene zingende en joelende jongensbende naar hare verblijfplaats gebracht.

zaterdag 23 februari 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2407