rijsoord banner

- Rijsoord, 22 November. Verleden week werd het hoofd van een talrijk gezin, een van de veele werklieden van den heer C. Van Nes, plotseling ongesteld, tengevolge waarvan de man bedlegerig is en verhinderd wordt iets te verdienen. Aangenaam was de man jl. Zaterdag verrast toen hem zijn gewoon weekloon werd thuis bezorgd. Bijna alle overige werkleiden op de werkplaats waren overeengekomen van elke gulden die zij verdiend hadden een cent voor den zieke af te staan. Voorwaar een prijzenswaardig voorbeeld, dat navolging verdient..
- Op weg naar huijs van de St. Maartenspaardenmarkt te Gorinchem is door eenige zakkenrollers bij den landbouwer M.S. alhier, in het bijzijn van eenige familieleden, eene portefeuille, inhoudende 150 gulden, ontvreemd. De portefeuille werd jl. Woensdag op de voetbrug te Rotterdam gevonden en aan S. bezorgd. Natuurlijk zonder den inhoud.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 23 november 1895 (18e jg. nr. 1861)