rijsoord banner

Stoomtramweg Zwijndrecht-Strijen en Zwijndrecht-Rotterdam, met een zijtak Ridderkerk-Alblasserdam.

... Tusschen Zwijndrecht en den Lagendijk is gelegen de uitspanningsplaats Rijsoord, nabij de brug van dien naam. Deze uitspanningsplaats, hoogst gunstig en aangenaam gelegen aan de binnenbedijkte Waal, in eene riante omgeving, belooft voor den ontworpen tramweg een druk reizigersvervoer te zullen opleveren. Zij wordt door buitenlanders zeer druk bezocht, die daar zelfs vaak weken achtereen vertoeven.
Ook van uit Rotterdam trekt deze plaats vele bezoekers, terwijl thans reeds de vrij groote afstand waarop de Rijsoordsche brug is gelegen van Dordrecht, geen beletsel is, dat die uitspanningsplaats des zomers door Dordrechts burgerij druk wordt bezocht. Neemt men nu in aanmerking dat op 1 Januari 1897 die gemeente 36,687 zielen telde, dan ligt het voor de hand, dat bij het tot stand komen van dezen tramweg, de uitspanningsplaats Rijsoord voor Dordrecht kan en zal worden wat Hillegersberg voor Rotterdam is, en dat de tram daarvan zeer gunstige financieele gevolgen zal ondervinden...

Dordrechtsche Courant 20-9-1897