rijsoord banner

- Rijsoord, 4 Augustus. De Raad der gemeente Ridderkerk heeft besloten, het sloopen der onderwijzerswoning met een gedeelte school alhier en eht bouwen eener nieuwe woning op te dragen aan de heer A. van der Gijp, timmerman en W. Aardoom, metselaar, beiden te Ridderkerk. Wij kunnen niet anders, dan dit besluit toejuichen, aangezien daardoor het werk in de gemeente blijft.

- De heer P. van Nes legde te Arnhem met goed gevolg het examen voor de hoofdacte af.

- Twee jongeheeren waren Zondagmorgen j.l. aan het zeilen op de Waal in een schuitje van den hotelhouder G. Vink. Door het vlug omslaan van het zeil, kantelde het schuitje, zoodat het vol water liep. Aangezien het evenwel voorzien was van eene luchtkast, blijft het drijven en zaten onze jongelui tot aan de knieƫn in het water. Het duurde echter niet lang, of ze waren uit hunne natte positie bevrijd, dewijl men hem met eene roeiboot te hulp kwam.

- Als eene bijzonderheid kan worden gemeld, dat een schaap van den landbouwer P. Smaal dit jaar reeds voor den tweeden keer 2 lammeren heeft geworpen en wel het eerste paar in Januari en het tweede op het laatst der vorige week.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 5 Augustus 1908 (31e jg. No. 3182)