rijsoord banner

- Rijsoord, 2 Juni. De Bond van Christelijke Harmonie- en Fanfareverenigingen in Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant enz. hoopt op 5 Augustus a.s. alhier een onderling concours te houden. Het terrein is voor dat doel welwillend afgestaan door den heer G. Vink. Het is de boomgaard naast de Ned. Herv. Kerk en dus gelegen midden in onze plaats. Het eere-comité is samengesteld uit de heeren:
Ds. S. Sleeswijk Visser, Ger. predikant;
G. Flohil, arts;
J.M. van Nes, vlashandelaar;
J. Laaij, Rijksveearts;
B. de Koning, particulier;
J.J. van den Berg, Gemeente-ontvanger.
De regelingscommissie zal bestaan uit de heeren: Jac. van Nes Johsz., W. Wilschut, G. Hooimeijer, C. de Ruiter, G. Bestebreurtje en P. Opmeer.

- De Vereeniging ter bevordering van getrouw schoolbezoek zal Donderdagavond a.s, ten 7 uur ten huize van den heer G. Vink eene vergadering houden, waarop besloten zal worden, welk uitstapje dit jaar met een gedeelte der leerlingen van de Openbare School zal gedaan worden.

- J.l. Zaterdagavond, omstreeks half zeven, viel het vierjarig dochtertje van W. Blaak bij het z.g. "hoofd" in de Waal. Een kleine jongen die een poosje later het meisje zag drijven, vertelde dit aan een paar jongens. Deze haalden fluks een hengellat, maar de kleine drenkelinge was reeds te ver van den kant gedreven. Op hun geroep mocht het aan M. Huizer gelukken, het bijna reeds zinkende kind te redden.

- Heerjansdam, 2 Juni. In de vergadering van het Bestuur en stemgerechtigde Ingelanden van den polder Groote- en Keine-Lindt gehouden ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 3 Juni 1908 (31e jg. No. 3164)