rijsoord banner

- Rijsoord, 1 September. De verjaardag van H.M. de Koningin werd herdacht door het uitsteken der nationale driekleur met of zonder Oranjewimpel van de openbare gebouwen en van eenige particuliere woningen. De leerlingen der Openbare School werden door den heer G. Vink ten zijnen huize onthaald. De traditioneele optocht der schoolkinderen, zoowel van de openbare als van de Bijzondere, bleef niet achterwege.

- De heer Coenraad, candidaat tot den Heiligen Dienst, te Rotterdam, hoopt a.s. Zaterdagmorgen de godsdienstoefening in de Ned. Herv. Kerk te leiden.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 2 september 1908 (31e jg. No. 3190)