rijsoord banner

- Rijsoord, 2 September. Ter eere van den jaardag van H.M. de Koningin Wilhelmina wapperde van de beide kerken en van eenige pariculiere woningen de nationale driekleur. De schooljeugd had zich, onder gewoonte, met de geliefde oranjekeur versierd. De traditioneele optocht der schooljeugd bleef niet achterwege. Bij de ingang van de Kikkersteeg had de houder van het café "De drie Oranjeklanten" eenige versiering laten aanbrengen.
Des middags trok door ons plaatsje de optocht met versierde fietsen uit het naburige H.-I.-Ambacht. Zeer velen waren gekomen, om deze te zien, waarvan slechts eenen roep uitging, dat het "prachtig" was. Des avonds liet zich het Chr. fanfarekorps "Concordia" hooren in de net versierd en verlichte schuur van den heer A. Noorlander.

- De heer C. de Zeeuw, onderwijzer aan de Bijzondere School,slaagde te 's-Gravenhage voor de hoofdacte.

- Bolnes, 2 September. Ter eere van den verjaardag van H.M. de Koningin ver...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 3 september 1904 (27e jg. No. 2773)