rijsoord banner

- Ridderkerk, 26 Januari. Door het college van Zetters in deze gemeente voor de schatting der huurwaarde, bedoeld in art. 50 S 1 der Wet van 16 April 1896, aangewezen de heer C. De Bruin, wagenmaker alhier. Door den inspecteur der dir. bel. te Zwijndrecht en bovengenoemd college werden, ingevolge art. 50 S 2 van genoemde wet, voor de schatting van het mobilair aangewezen de heeren G. Bulsing Gz, gemeente-architect te Ridderkerk en P.A. Van Waasdijk, administrateur te Rotterdam. Zeker mag het wel als blijk van vertrouwen beschouwd worden, dat deze heeren dit ambt, door hen gedurende zeven jaren onder de oude voet bekleed, andermaal wordt opgedragen.

- Rijsoord, 26 Januari. Het zoontje van F. Van P., alhier dat zich jl. Zondag op weg naar de kerk op het zwakke ijs waagde, zakte er door en moest zijn waaghalzerij haast met den dood bekoopen. Op het hulpgeroep van eenige makkertjes kwamen mannen met een ladder en touw aanloopen. Met behulp daarvan gelukte het den drenkeling te grijpen. Het kostte heel wat moeite hem nog tot bewustzijn te brengen. Eene las aan hem en anderen om toch uiterst voorzichtig te zijn op het ijs, dat nu met de sneeuw juist zoo verraderlijk zwak is.

woensdag 27 januari 1897 (20e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1982