rijsoord banner

- Rijsoord, 15 Juli. Op 19 Juli a.s. zal alhier een rijkstelefoonkantoor, in verbinding met Zwijndrecht, voor het algemeen verkeer worden opengesteld. De diensttijden zijn geregeld als volgt:
Op werkdagen van 8 uren voormiddags tot 12 uren 's middags, van 1 tot 4 en van 6 tot 7 uren namiddags;
Op Zon- en feestdagen, van 7.30 tot 8.30 uur voormiddags (Greenwichtijd).

- Heerjansdam 15 Juli. J.l. Donderdag werd onze gemeente bezocht door den heer Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland. Terwijl Z.Exc. eene wandeling door de ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 16 juli 1904 (27e jg. No. 2759)