rijsoord banner

- Rijsoord, 6 Augustus. Zondagmorgen te half tien hoopt in de Ned. Herv. Kerk op te treden de heer M. van der Jagt te Rotterdam, candidaat tot den Heiligen Dienst.

- Naar verneemt, worden er pogingen in het werk gesteld, om naast het bestaande Christelijke Fanfarecorps een ander op te richten.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 7 augustus 1907 (30e jg. No. 3078)