rijsoord banner

- Rijsoord, 22 Juli. Met ingang van 1 Augustus a.s. is de heer J. de Back alhier, benoemd tot klerk der posterijen en telegrafie, met standplaats Amsterdam.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 22 Juli. In de vergadering van den Raad dezer gemeente ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 23 juli 1904 (27e jg. No. 2761)