rijsoord banner

- Rijsoord, 3 Juli. J.l. Dinsdagavond was C. Moret aan het vlasopmaken in de werkplaats der stoom-zwingelfabriek aan den Waaldijk. In den tijd, dat Moret een ander in de daarnaast staande schuur hielp, heeft men uit zijn vest een zilveren horloge ontvreemd. Van den dader is tot heden geen spoor bekend.

- A.s. Zondagmiddag zal in de Ned. Herv. Kerk de bediening van den Heiligen Doop plaats hebben.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 4 Juli 1908 (31e jg. No. 3173)