rijsoord banner

Ridderkerk, 3 Mei.
De heer Ds. Gezelle Meerburg van Delft, die indertijd eene reis heeft gemaakt naar Egypte en Palestina, zal a.s. Woensdag 9 Mei optreden in de kerk der Ned. herv. gemeente alhier, ten einde eene beschrijving te geven van zijne belangrijke reis. Eene lijst zal in deze gemeente circuleeren om bijdragen te krijgen ten einde de onkosten te dekken. De spreker is uitgenoodigd door de Chr. jongelingsvereeningen Obadja te Ridderkerk en Philologus te Bolnes. Het uur van den aanvang in de advertentie op de tweede bladzijde van het eerste blad in dit nummer geadverteerd, is niet 7, maar zeven en een half uur.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 5 mei 1894 (17e jg.)