rijsoord banner

Bijna geregeld logeeren tegenwoordig in het hotel te Volendam 14 of 15 buitenlandsche schilders, terwyl Amerikaansche dames er een paar huisjes hebben gehuurd. Een dier woningen is tot atelier ingericht. Meer en meer neemt het getal artisten toe, dat Edam en Volendam jaarlyks bezoekt.

Zaanlandsch Nieuws- en Advertentieblad 29 juli 1892