rijsoord banner

- Rijsoord, 26 October. Jl. Donderdag had alhier een ongeluk plaats dat nog gelukkig afliep. Een tamelijk hoog bejaard landbouwer, die zijne koeien in het weiland wilde verbruggen, werd door een der beesten zoodanig geschopt of gestooien, dat hij in de sloot terecht kwam en in den modder dompelde. Toch mocht het den krassen man nog gelukken uit de sloot te klauteren en heeft hij tot heden geen nadeel van dit ongeval ondervonden.
- Ontdekte men tot nogtoe het mond- en klauwzeer ook onder menschen en hazen, hier ook bij een poes, die van de melk gesnoept had.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 27 oktober 1894 (17e jg. nr. 1750)