rijsoord banner

Rijsoord, 23 Maart. Jl. Donderdagavond gaf de zangvereniging "Oefening en Uitspanning" alhier hare laatste uitvoering voor dit seizoen, in de openbare school. Het ruwe weer in aanmerking genomen, mocht de opkomst van het publiek bevredigend genoemd worden. De zangnummers werden alle goed uitgevoerd en na afloop hiervan werden door verschillende leden voordrachten ten beste gegeven die zeer in den smaak van het publiek vielen. Na het sluitingswoord van den directeur, den heer J.C. De Back, ging men voldaan huiswaarts, 't was een genotvollen avond geweest. De zangvereeniging gaat nu weder de stukken bestuderen voor het bondsfeest van de Ned. Zangersbond a.s. zomer te houden.

woensdag 24 maart 1897 (20e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde