rijsoord banner

- Rijsoord, 10 Februari. De Afdeeling "Eiland IJselmonde" der Hollandsche Maatschappij van Landbouw zal Doderdag 16 Februari a.s., des avonds ten 6 uur ten huize van den heer G. Vink eene vergadering houden, waarop de heer P.C. Muijzert, Kapitein Paardenarts te Breda eene lezing zal houden over "Paardenfokken".

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 11 februari 1905 nr. 2819 (28e jg.)