rijsoord banner

- Rijsoord, 6 Mei Jl. Zaterdag werd de knecht van D. Van Pelt van Zwijndrecht, op zijne wekelijksche route met de kruidenierswaren zijnde, door een beroerte getroffen. De arts Flohil werd onmiddellijk geroepen, doch kon slechts den dood van den man constateeren.
- Het groeizame weer dat wij sinds een paar dagen hebben, brengt werk. vele werklieden zijn reeds vertrokken of maken zich gereed om, vooral naar het noorden des lands te vertrekken. Het vlaszwingelen is bijna afgeloopen; de bewerking van afval van vlas gaat nog geregeld door; de handel in bewerkt vlas wordt al flauwer, deze week is er op het land bijna niets omgegaan. De voorraad bewerkt vlas is in het eiland IJselmonde nog belangrijk (p.m. 80000 steen). Het uitkomen van het nieuwe gewas valt niet tegen. De veehouders maken van het schoone weer gebruik om hun vee in de groenende weiden te brengen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde, Kralingen & Vlaardingen zaterdag 7 mei 1887 (10e jg.) No. 974