rijsoord banner

- Barendrecht, 31 Januari. In onze gemeente hebben zich 31 jongelingen aangegeven voor de Nationale Militie, waarvan 9 redenen tot vrijstelling kunnen inbrengen: 6 wegens broederdienst en 3 als zijne eenige wettig zoon.

- Donderdagmiddag bevond zich een zoon van den heer C. Van Nes uit Rijsoord met paard en wagen aan het Station alhier. Wellicht door het lange wachten of door de felle koude, wij weten het niet, doch eensklaps gaat het paard met den wagen op hol. het paard sloeg dadelijk de richting in naar huis, doch werd op tien minuten afstands tot staan gebracht. Gelukkig was de afsluiting tot den spoorweg open, en geen trein in zicht, daar anders wellicht een groot ongeluk zou hebben plaats gehad.

- Rijsoord, 1 Februari. Verleden Dinsdag werd door het bestuur der zangvereniging "Oefening en Uitspanning", rekening en verantwoording gehouden, waaruit bleek dat er een batig saldo was van ruim f 192,- waarvan f 100,- op de spaarbank is gezet.

- Jl. Woensdag had de knecht van J. Den Hollander uit Hendrik-Ido-Ambacht het ongeluk door dat er iets van den wagen, geladen met strook brak, daarmee om te vallen. De voerman vlug van den wagen springende, kon de paarden nog bijtijds inhouden. De manufacturier J.M. wist ook spoedig het lijf te bergen, zoodat er geen verdere onheilen plaats hadden. Even later sloegen de paarden, bespannen voor den bierwagen "de Ster", op hol, wat opgemerkt werd door G. Bestebreurtje. Van het bierhuis genaamd "het Zwaantje" tot aan het hotel Van Warendorp, alwaar zij volgens gewoonte den stal inliepen.

zaterdag 2 februari 1895 (18e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1777