rijsoord banner

Rijsoord, 19 Juni. De meeste veldvruchten staan er over het algemeen heel goed bij. De aardappelen daarentegen en wel de jammen laten hier en daar veel te wenschen over. De gevreesde koperwaren heeft op sommige velden, zoodanig huis gehouden, dat vele legpoters niet zijn ontkiemd. Enkele arbeiders hebben reeds hun gehuurd aardappelland aan den eigenaar overgegeven, terwijl men reeds op een paar plaatsen aan het omploegen is geweest.

woensdag 20 juni 1900 (23e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2336