rijsoord banner

- Rijsoord, 12 April. Vrijdagavond j.l. waren eenige kinderen aan het spelen op de trambaan, bij den Lagendijk. Hun spel duurde echter niet lang, want al spoedig kenmerkte hun pret zich, in het gedurig overhalen van den daar aanwezigen wissel. Dit duurde niet lang, of na enkele oogenblikken zat een hunner met de hand tusschen de rails geklemd. Schreeuwend van pijn en met een platgedrukten vinger keerde het ventje huiswaarts.

- Doordat men den wissel van de tramlijn, staande bij den Lagendijk, half had omgehaald, derailleerde verloopen Zaterdagmiddag de locomotief van een zandtrein. Na veel moeite mocht men er in slagen, haar weder op de rails te zetten. Bij onderzoek bleek, dat een der assen en een wiel zwaar beschadigd waren, zoodat de locomotief buiten dienst gesteld moet worden. Niet genoeg kon onze jeugd er op gewezen worden, welk gevaar het verzetten van den wissel kan voortbrengen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 13 april 1904 (27e jg. No. 2732)