rijsoord banner

- Rijsoord, 30 Juli. Zaterdagmorgen j.l. gaf de goochelaar, de heer Mullens, woonachtig te Amersfoort, eene voorstelling voor de leerlingen der Openbare School. Genoemde voorstelling was heel aardig; de kinderen hadden veel pret. Op eene prettige manier wist de heer Mullens de orde onder de kinderen te handhaven.

- Zaterdagmiddag j.l. moest P. Hooimeijer, werkzaam bij de heeren Bakker te Ridderkerk, helpen met het lossen van een zwaar beladen wagen. terwijl hij naast den wagen stond, trok het paard dezen even vooruit. Het wiel ging H. over den grooten teen van den linkervoet, zoodat deze zwaar gekneusd werd. Na verbonden te zijn door Dr. Langerveldt, werd H. per as huiswaarts gebracht.

- De heer G. Meima alhier deed gisteren met goed gevolg examen in de Engelsche Taal l.o.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 31 juli 1907 (30e jg. No. 3076)